Wat is mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van uw probleem probeert te komen.

Wat is mediation?

De simpelste mediation uitleg is van onze Quick mediator Peter van Essen:

 

Mediation in plaats van een juridische procedure

Als u een conflict heeft met een persoon of organisatie waar u samen niet uit komt, kunt u kiezen voor mediation in plaats van een juridische procedure bij een rechter. Dat kan vaak veel tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp van een mediator bij. Ruim 95% die met mediation worden aangepakt, krijgt een geheel of gedeeltelijk goede afloop. Dit komt omdat partijen vrijwillig met de mediator aan de mediation deelnemen.

Mediator

De mediator is getraind in het begeleiden van mediations/onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt bij het vinden van een oplossing. De mediator is onafhankelijk, beide partijen moeten vertrouwen in hem of haar hebben.

Mediation niet vrijblijvend

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet geheimhouding bewaren over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen. Als een conflict wordt opgelost, komen de afspraken schriftelijk vast te staan in een overeenkomst

Kan ik voor mediation kiezen als mijn zaak al bij de rechter loopt?

U kunt voor mediation kiezen ook al loopt uw zaak al bij de rechter. Dit heet mediation naast rechtspraak. Dit kan op eigen verzoek of op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof waar uw procedure loopt. De rechter kan u hiervoor schriftelijk uitnodigen. Ook kan hij tijdens een zitting voorstellen om te kiezen voor mediation.

Rechtszaken met en zonder mediation

Partijen kunnen, zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof, voor mediation kiezen in civiele zaken, familierechtelijke zaken, bestuursrechtelijke zaken en belastingzaken. In strafzaken is mediation in sommige gevallen mogelijk. In vreemdelingenzaken is het niet mogelijk voor mediation te kiezen.

Als u kiest voor mediation, dan kunt u ook niet-juridische aspecten in uw oplossing betrekken. Dat is in een juridische procedure niet mogelijk. Tijdens de mediation wordt de gerechtelijke procedure stilgelegd. In strafzaken blijft de zittingsdatum wel staan. Als de bemiddeling niet slaagt, wordt de procedure bij de rechter hervat.

Uitgangspunten bij mediation naast rechtspraak

De uitgangspunten bij mediation naast rechtspraak zijn:

  • Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
  • In een mediationovereenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd.
  • In principe duurt mediation niet langer dan 3 maanden, vaak korter.
  • Met uitzondering van strafzaken wordt de gerechtelijke procedure geschorst. Na overeenstemming stopt de procedure en bij geen of een gedeeltelijke overeenstemming gaat de zaak terug naar de rechter.
  • Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is vertrouwelijk en mag later niet zonder toestemming van de andere partij worden gebruikt.
  • In principe zijn alle partijen bij alle besprekingen aanwezig.
  • In overleg kunnen advocaten of gemachtigden de mediation bijwonen.

 

Scheiding aanvragen

Wie getrouwd is en uit elkaar wil, kan scheiden als de relatie duurzaam is ontwricht. Duurzame ontwrichting betekent dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.

Verschillende vormen van scheiding

Er zijn 3 manieren om te scheiden:

  • echtscheiding;
  • scheiding van tafel en bed;
  • ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Scheiden kan op elk moment na het huwelijk, behalve als één van de partners het huwelijk wil laten ontbinden na een scheiding van tafel en bed. De partners moeten dan minstens 3 jaar gescheiden zijn van tafel en bed. Voor alle vormen van scheiden moeten de partners via een advocaat bij de rechtbank een verzoek indienen.

Scheidingsprocedure

Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift dat de advocaat indient bij de rechtbank. Vragen partners samen de scheiding aan, dan is 1 advocaat genoeg. Bij een eenzijdig verzoek of als de partners het niet eens zijn, moeten zij ieder een eigen advocaat kiezen.

Ouders van minderjarige kinderen moeten ook een ouderschapsplan aan de rechter voorleggen. Hierin staan onder andere afspraken over de omgang met de kinderen.

Echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter wordt in het kabinet-Rutte-Asscher mogelijk als er geen kinderen betrokken zijn en partners overeenstemming over de scheiding hebben bereikt.

Mediation bij scheiding

Partners die het niet met elkaar eens zijn, kunnen een mediator inschakelen. Een mediator helpt om samen tot een oplossing te komen. Mediation komt steeds meer voor bij echtscheidingen, want het is een duurzame manier en zorgt voor een betere verhouding tussen de exen en de kinderen op langere termijn. Vijandigheid is niet aan de orde bij Mediation. Een mediator kan het gehele scheidingsproces begeleiden.