Gratis eerste Adviesgesprek

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting,een manier van het oplossen van geschillen tussen twee of meer partijen met concrete effecten.