ZAKELIJKE MEDIATION

De mediator is een onpartijdige en deskundige begeleider van het proces. Hij maakt machtsverschillen hanteerbaar en voorkomt wantrouwen over beïnvloeding van de uitkomst. Bij mediation worden de partijen in staat gesteld om aan een oplossing te werken waar iedereen achter staat. In de praktijk blijkt dat business mediation een betrouwbare methode is voor het oplossen van conflicten.

ZAKELIJKE MEDIATION: VOOR WIE?

Zakelijke mediation is een proces waarin de onpartijdige en Quickmediator de communicatie tussen de partijen binnen een organisatie of tussen twee organisaties begeleidt. Bij partijen binnen de organisatie moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

 • Directie
 • Aandeelhouders
 • Raad van toezicht
 • Raad van commissarissen
 • Ondernemingsraad
 • Management team

Maar zakelijke mediation kan ook uitstekend werken bij conflicten tussen bedrijven, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Bedrijfsovername
 • Bedrijfsfusie
 • Klant-leverancier verhouding
 • Projectgroepen (ICT)
 • Concurrentie geschillen
 • incassogeschillen

ZAKELIJKE MEDIATION: WANNEER?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom uw organisatie kan kiezen voor zakelijke mediation bij het oplossen van een conflict. De Quickmediator kan het beste worden ingeschakeld wanneer de partijen:

 • de oplossing in eigen hand willen houden
 • hun goede relatie willen herstellen
 • bereid zijn om samen te zoeken naar een oplossing
 • bereid zijn een neutrale en onpartijdige mediator in te schakelen
 • een creatieve oplossing zoeken

VOORDELEN ZAKELIJKE MEDIATION

De voordelen van zakelijke mediation zijn legio. De procedure is laagdrempelig en informeel, een oplossing is snel bereikt en het is een manier van conflictbeslechting die een duurzaam positieve uitwerking heeft op de onderlinge relatie. Daarnaast is zakelijke mediation veel goedkoper dan gerechtelijke procedures of het inschakelen van een arbitragecommissie.

GESPECIALISEERD IN ZAKELIJKE MEDIATION

Wij beschikken over diverse Quickmediators met een ruime ervaring met zakelijke mediation in het bedrijfsleven.

Quickmediator heeft vele mediation specialisten in huis, wat het conflict ook is, wij hebben een mediator die samen met u het conflict oplost.