10 voordelen van mediation boven een strafrechtelijke procedure

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator, als onafhankelijke professional de ruziënde partijen begeleidt bij het vinden van een oplossing voor hun conflict. Mediation kan in bij vrijwel alle geschillen worden ingezet, en heeft een aantal duidelijke voordelen boven een strafrechtelijke procedure. Hieronder volgen de 10 belangrijkste.

 1. Mediation is sneller dan een juridische procedure
  Bij mediation is de energie vanaf het begin gericht op het vinden van oplossingen. Niet op het verkrijgen van gelijk of het bevechten van elkaar. Daardoor duurt een mediation gewoonlijk korter dan een juridische procedure.
 2. Mediation is goedkoper dan een juridische procedure
  Bij mediation betaal je per conflict slechts 1 mediator, in plaats van 2 advocaten.  Dat, in combinatie met het feit dat het aantal uren op de factuur aanmerkelijk minder is (zie punt 1), maakt dat de kosten veel lager uitvallen.
 3. Een mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict
  Een mediator spreekt geen recht, en geeft geen oordeel over het conflict. De mediator begeleidt uitsluitend het proces. Dat betekent dat de mediator niet gaat zeggen wie gelijk krijgt, en wie niet. De partijen komen onder begeleiding van de mediator zelf met een oplossing die voor hen beiden werkt.
 4. Scheiding van emotie en inhoud, en daardoor ruimte voor beiden
  Doordat de mediator de emotionele en de inhoudelijke zaken gescheiden kan houden, kunnen beide aspecten ruimte krijgen zonder dat ze elkaar (onnodig) beïnvloeden. Dat draagt bij aan een constructief gesprek.
 5. Mediation is beter voor de onderlinge relatie
  Mediation is gericht op het vinden van oplossingen, dat houdt in dat je constructief bezig bent. Je werkt samen aan een oplossing,  in plaats van te strijden over standpunten en eisen. Dit komt de relatie zeer ten goede.
  In het geval het behoud of herstel van een werkbare relatie niet het doel is van de mediation, of niet haalbaar blijkt, zal de mediation zich richten op een zorgvuldige beëindiging van de relatie (zgn. exit-mediation).
 6. Mediation biedt ruimte voor creatieve oplossingen
  In mediation ligt de focus niet op ‘wie heeft gelijk’, maar op ‘hoe komen we er uit’. Door te focussen op de belangen (in plaats van op standpunten) is er veel ruimte voor creatieve oplossingen.
 7. Mediation biedt duurzame oplossingen
  Bij mediation zijn partijen zelf verantwoordelijk voor de oplossing van hun conflict. Het is hun eigen oplossing. Daardoor zijn zij meer betrokken bij de gemaakte afspraken, en zullen zij er zich dus beter aan houden dan wanneer een buitenstaander (rechter, advocaat) het hen zou hebben opgelegd.
  Bovendien is gebleken dat partijen die door middel van mediation een conflict hebben weten op te lossen, in de toekomst vaak sneller geneigd zijn om eventuele volgende meningsverschillen ook op constructieve wijze aan te pakken.
 8. Mediation leidt vaker tot tevredenheid
  Mediation is in drie kwart van de gevallen succesvol. Dat wil zeggen dat partijen er in 75% van de gevallen in slagen om onder begeleiding van de mediator een oplossing te vinden waar beiden zich in kunnen vinden. Terwijl bij een juridische procedure haast nooit voorkomt dat beide partijen tevreden zijn.
 9. Baat het niet, dan schaadt het niet.
  De insteek van een mediation is er een van samen oplossingen zoeken. Alleen al het feit dat partijen eraan beginnen geeft aan dat ze in principe bereid zijn te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. In die gevallen waarin partijen daar desondanks niet in slagen, hebben ze toch hun goede wil getoond.
  Bovendien is een gang naar de rechter alsnog mogelijk. En dankzij de geheimhoudingsverklaring die vooraf wordt getekend, mag niks van wat tijdens de mediation is besproken worden gebruikt in de rechtszaak.
 10. Mediation leidt tot bindende afspraken
  Een succesvolle mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de gemaakte afspraken vastgelegd en ondertekend. De vaststellingsovereenkomst  is een officieel document waar beide partijen zich aan dienen te houden. Mediation is dus nooit vrijblijvend.

bron: Marlies Gerritsen is sinds 2001 mediator. Zij heeft zich met name toegelegd op conflicten in de relatiesfeer. Zowel  op persoonlijk vlak (conflicten tussen vrienden, familie en buurtgenoten) als zakelijk (conflicten in de samenwerking).