Echtscheiding, van één hypotheek naar twee hypotheken

Jan Akse (franchisenemer): “Ik ben al jaren hypotheekadviseur en kwam steeds vaker in aanraking met gescheiden stellen. Dan moet één hypotheek veranderen in twee hypotheken. Vaak niet eenvoudig aangezien er ook woonwensen zijn en de huizenprijzen aan de hoge kant zijn. Toch lukt het mij om uiteindelijk de juiste hypotheken te vinden. Gelijktijdig heb ik een bemiddelende rol en vandaar dat ik mij meer wilde richten op mediation. Er is niets mooier dan conflicten op te lossen met mensen die vast lopen. Ik was op zoek naar een goede franchise formule die bij mij past. Daar was ik gauw uit, ik had de brochure ontvangen, een aantal franchisenemers gebeld en een afspraak gemaakt. In no time was ik franchisenemer. Het mooie van franchise is dat je direct beschikt over een gelijk gestemd netwerk en direct met klanten aan tafel zit. Ik kan het iedereen aanraden.”

Ing. Wilbert Klaver (franchisegever): “Jan Akse zijn we heel blij mee. Veel franchisenemers zaten met het hypotheek vraagstuk. Tot nu deden we dat extern, vanaf nu intern. Samenwerking op alle vlakken, naarmate wij groeien, hoe meer voordelen voor de franchisenemers wij ook bieden. De schaalgrootte werkt nu al enorm, een franchisenemer geeft nu 10% marketing uit, terwijl je als één-pitter 100% moet uitgeven. De groei zit er goed in, we hebben inmiddels landelijke dekking!”

 

Jan Snijders start als Quickmediator in Noord-Brabant

Over Jan Snijders

 

Conflictbemiddeling bij scheidingen, arbeids- en zakelijke conflicten

                                    Oog hebben voor de stip op de horizon

Een arbeidsconflict, zakelijk conflict of scheiding is geen standaard ervaring. Eenieder die het overkomt reageert verschillend. Meestal een onzeker gevoel. Hoe gaat dit verder. Hoe moet ik hier doorheen. Wat betekent dit voor mijn toekomst. Lastige vragen en onzekerheden.

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, dat is haast onvermijdelijk. In mijn werk zie ik dat men steeds vaker voor mediation kiest om een conflict op te lossen. Het besef groeit dat een gang naar de rechter lang niet altijd noodzakelijk is. Mediation scheelt uiteindelijk frustratie, tijd en geld.

Mediator Jan Snijders

Als mediator kan ik de verstoorde communicatie tussen partijen vaak makkelijker, persoonlijker en sneller herstellen. Bij mediation gaat het er wel om de emoties boven tafel te krijgen die jullie communicatie blokkeert. Hierna kan er weer gestructureerd onderhandeld worden over een voor ieder acceptable oplossing. En dat scheelt uiteindelijk een hoop frustratie, tijd en geld.

Ik doe daarvoor wat nodig is en gebruik de aanpak die past in jullie situatie. Ook als het nodig is om zo snel en voortvarend als mogelijk te handelen. Ik begeleidt jullie dan ook snel en zorgvuldig  naar een adequate oplossing van de kwestie die jullie bezig houdt. Mijn visie is gericht op duurzaamheid. Focussen op de toekomst waar de oplossing en de mogelijkheden liggen, met oog voor het verleden. Mijn boodschap is: “pak de kwestie aan”, zo wordt het de brug naar de toekomst  en naar een nieuw begin.

Mijn aanpak.

Mijn stijl is te omschrijven als doelgericht, positief en zorgvuldig. Ik werk toekomstgericht met oog voor het verleden en wek snel vertrouwen, door mijn rust en respectvolle benadering. Hierdoor komen mensen in beweging, juist daar waar dat nodig of helpend is.

Het is niet belangrijk wie er gelijk krijgt, het is de oplossing die telt.

Mijn advies is dan ook altijd om energie te steken in de oplossing en niet in het conflict. Mediation is daarvoor een prachtig middel.

Ik ben ingeschreven (registermediator) in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Achtergrond Jan Snijders.

Ik heb een achtergrond in leidinggevende en HR functies in commerciele bedrijven en ik ben  bovendien meerdere jaren zelf ondernemer geweest. De persoonlijke ontwikkeling, de zakelijke kant en de samenwerking tussen en met mensen vormgeven is altijd het meest boeiend geweest.

Persoonlijk Jan Snijders.

Ik heb een fijne relatie met mijn partner. We hebben allebei kinderen, maar die wonen niet meer thuis. We koesteren het contact met de kinderen en via Whats app blijven we op de hoogte. Maar het liefst pak ik toch de telefoon. Bellen is toch intenser.

Hobbies; die doen we samen. Hardlopen, lekker ontspannend na een drukke dag, veelvuldig theater- bezoek en reizen naar de mooiste plekjes van deze aarde is het mooiste wat er is.

Wat is mediation.

Conflictoplossing buiten de rechter om

Het conflict waar u bij betrokken bent suddert al lange tijd door. Het is moeilijk aan te geven waar het nu eigenlijk fout ging. Iedereen heeft zich ingegraven en is overtuigd van zijn eigen gelijk.

Er is een gebrek aan solidariteit binnen uw team, bedrijf of bestuur. De bedrijfsvoering verloopt stroef. Afspraken worden niet nagekomen. Soms is de werkdruk onevenredig hoog voor enkelen van u. Erover praten lukt niet meer, omdat de emoties snel hoog oplopen.

U wilt gaan scheiden. De relatie staat onder spanning. Normaal communiceren is moelijk geworden. Het belang van de kinderen staat voorop. U wilt daarom na de scheiding een nieuwe en werkbare relatie in de uitvoering van het ouderschap ontwikkelen.

U stoort zich aan elkaars persoonlijk en/of professioneel gedrag, maar er is nauwelijks ruimte om elkaar hierop aan te spreken. Klanten en andere relaties hebben hier last van. U vreest voor imagoschade voor uzelf en voor uw organisatie.

U kunt ervoor kiezen om naar de rechtbank te stappen om daar uw conflict uit te vechten. Dat kan heel zinvol zijn. De rechter kijkt naar het verleden, bepaalt wie er gelijk heeft en baseert daarop zijn bindende uitspraak. Maar, zelfs als die uitspraak in uw voordeel uitpakt, dan is daarmee uw probleem nog niet direct opgelost.

Mediation is een andere mogelijkheid. Het is een vorm van conflictoplossing buiten de rechter om. Herstel van de communicatie tussen partijen staat centraal bij mediation. Want, hoe gek het ook klinkt, ruzies en problemen in de samenwerking wijzen vaak op een grote stilte. Er wordt niet (meer) gepraat. Er wordt niet (meer) geluisterd. Kortom, de verbinding tussen u en de ander is verbroken.

Mediation betekent weer praten met elkaar. Dit gebeurt in het bijzijn van de bemiddelaar of mediator. Dit is een onafhankelijk iemand, die de gesprekken tussen alle betrokkenen in goede banen leidt. In plaats van door te vechten kunt u met behulp van de mediator het gesprek met elkaar weer aangaan. Onder zijn begeleiding krijgt u makkelijker inzicht in wat u en de ander daadwerkelijk beweegt.

De mediator haalt de emotionele en inhoudelijke aspecten van uw conflict uit elkaar. Zo ontstaat er ruimte voor toenadering en kunt u actief werken aan een voor ieder bevredigende oplossing voor de toekomst. Ondanks, in eerste instantie, ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen. Door het herstel van de dialoog, bent u weer in staat realistische afspraken met elkaar te maken.

De keuze voor mediation is zinvol als u:

zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing                                              de zakelijke of persoonlijke relatie wilt behouden of verbeteren                      een vertrouwelijke behandeling op prijs stelt                                                        snel, informeel en kostenefficiënt wilt werken                                                        verdere escalatie wilt voorkomen

 

Waarom kiezen voor mediation.

Advocatuur en mediation . Wat zijn belangrijke verschillen?

Een advocaat is bezig met het steeds weerleggen wat de tegenpartij zegt, een eenzijdige belichting.  In de advocatuur kunnen conflicten erg op de spits worden gedreven. Gedurende een proces verslechteren relaties vaak steeds verder. Veel gaat schriftelijk, en een scherp geformuleerde brief van een advocaat kan keihard aankomen. Mensen reageren daar meestal boos en emotioneel op. Ook op zittingen komen veel emoties los waar mensen niets mee kunnen. Een advocaat vecht. Mij interesseert het veel meer hoe dingen werken tussen mensen en hoe mensen op elkaar reageren. Als mediator kun je helpen om tot een positieve wending te komen. Dat is mooi werk.

Is mediation dan ‘soft’?

‘Het is geen therapie! Bij mediation gaat het er wel om de emoties boven tafel te krijgen die de communicatie blokkeren. Dat is confronterender dan je te verschuilen achter een advocaat. Want waarom komen mensen niet uit een probleem? Omdat ze niet vruchtbaar communiceren. Als mediator zorg je voor helderheid in de communicatie, probeer je door te ‘schillen’ de vraag achter de vraag boven tafel krijgen. Een mediator luistert , net als een advocaat, maar die zoekt vooral naar feitelijke informatie. Bij mediation is er ook plaats voor gevoelens: wat drijft iemand en welke belangen zitten erachter.’

Hoe blijf je als mediator neutraal?

‘Die neutraliteit is heel erg belangrijk, want alleen dan hebben beide partijen vertrouwen in jou als procesbegeleider. Tijdens een mediation proberen mensen je soms aan hun kant te krijgen, dan willen ze weten wat jíj er nou eigenlijk van vindt. Dat levert soms wel een dilemma op; je wilt wel meeleven, maar geen partij kiezen. Die neutraliteit en onafhankelijkheid is de basis voor een succesvolle mediation. Daar mag nimmer twijffel over bestaan. En niet de mediator komt met een oplossing, die komt alleen van jullie.

Wat is de grootste winst van mediation?

Als een geschil voor de rechter wordt uitgevochten, blijven de onderliggende communicatie- problemen in stand. Er ontstaat dus makkelijk een nieuw conflict en de relatie verslechtert verder. Bij een scheiding bijvoorbeeld waarbij kinderen betrokken zijn, is dat natuurlijk niet wenselijk. Vaak levert mediation méér op dan alleen de oplossing voor een conflict. Door met elkaar te praten en te onderhandelen, worden niet alleen goede afspraken gemaakt , maar wordt de basis gelegd voor een nieuwe relatie waarin de gemaakte afspraken correct uitgevoerd worden. Dat mensen een conflict zelf in de hand houden geeft een goed gevoel.

Bij mediation ga ik als jullie mediator samen met jullie op zoek naar oplossingen. Die oplossingen moeten voor jullie allebei goed voelen. Bij mediation blijven jullie zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuzes. Mijn  taak is ervoor te zorgen dat jullie allebei gehoord worden en goed met elkaar in gesprek blijven

Ik ga uit van jullie oplossend vermogen; jullie bespreken samen wat het beste is voor de toekomst. Omdat verstand en emotie elkaar tijdens de scheiding in de weg kunnen zitten, is het mijn taak als mediatior dat jullie blijven praten, zonder dat  emoties het resultaat beïnvloeden. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Hoe gaat het in zijn werk.

Ik begin altijd met een zorgvuldige intake. Ik wil jullie casus goed kennen. Deze intake kan zowel telefonisch als op locatie. Bij conflicten komen veel emoties voor die goed communiceren belemmeren. Het is daarom van belang om eerst daarmee aan de slag te gaan. Er is bij mij volop gelegenheid emoties te uiten. Tijdens deze persoonlijke aanpak kan ik als neutrale derde de knelpunten eruit halen. Daarna kunnen we ons in zakelijk opzicht richten op het maken van goede oplossingsgerichte afspraken voor nu, maar ook voor de toekomst. Het is van het grootste belang dat er een vaststellingsovereenkomst wordt gemaakt die geheel op jullie beiden van toepassing is, waarbij de afspraken juridisch en fiscaal-technisch goed zijn vastgelegd. Bij een scheiding met kinderen begeleidt ik jullie bij de realisatie een goed ouderschapsplan.

 

 

Jan Snijders beschikbaar voor een eerste gratis kennismakingsgesprek.

Tel 0653103449     e-mail: jansnijders@quickmediator.nl

Scheiden, maar hoe lossen we het op met de hypotheek?

De hypotheek als ketting

Het komt steeds vaker voor dat men een scheiding niet doorzet, doordat er een gezamenlijke hypotheek is en of men weet niet of men twee nieuwe hypotheken kan krijgen. Men wil wel scheiden, maar de hypotheek zorgt vaak voor een probleem. Gezamenlijk is er genoeg inkomen om de hypotheek te betalen, maar apart lukt dat vaak niet, dus wacht men met scheiden. Een onhoudbare situatie uiteindelijk, men wil tenslotte niet voor niets scheiden.

Huis verkopen en dan?

De oplossing lijkt dan simpel verkoop het huis dan maar, indien er veel overwaarde is, dan is dat prima. Men verdeelt zo nodig de opbrengst en kopen of huren elk een nieuwe woning. Indien er geen overwaarde is, maar meer schuld dan waarde, dan moet er een herstructurering komen van de hypotheken. Dus even huis verkopen is niet altijd de oplossing, er moet goed gekeken worden naar de inkomens van de partners en de nieuwe situatie.

Twee nieuwe woningen

Veelal zijn er geen nieuwe huurwoningen zo direct voor het grijpen. Dus moeten er twee nieuwe woningen gekocht worden met elk een hypotheek op eigen inkomen. Dan kan men weer verder met hun eigen leven. Veelal is hierbij een goede mediator en hypotheek expert nodig. Dit om een goede nieuwe financiële structuur te krijgen voor beide partijen. Dat geeft immers nieuwe vrijheden en rust.

De ketting eraf en verder

Hier komt een goede erkende hypotheek adviseur van pas. Jan Akse is Quickmediator maar ook gelijktijdig erkend hypotheekadviseur. Door zijn 30 jaar lange ervaring in hypotheken weet hij als geen ander wat er bij een echtscheiding komt kijken. Twee nieuwe huishoudens, twee nieuwe hypotheken, oude hypotheek overzetten en of afwikkelen etc. etc. Werk voor experts.

Nieuwe franchisenemer bij Quickmediator

Door de vele vragen vanuit het netwerk van franchisenemers van Quickmediator heeft Jan Akse zich ook aangesloten als Quickmediator, een ideale combinatie. De scheiding is ook een scheiding van alles. Alle eindjes doorknippen is de beste aanpak. Quickmediator heeft alles in huis om uw scheiding tot een goed einde te brengen, zodat u beide weer verder kunt met uw leven.

Meer weten over scheiden en uw hypotheek?

https://www.quickmediator.nl/mediators/jan-akse/ 

De vraag naar mediation zal alleen maar toenemen!

In Nederland wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mediation om geschillen op te lossen.

Vanaf 2017 gingen de cijfers hard: elke zaak proberen rechters de partijen te motiveren om hun geschil via mediation op te lossen, volgens cijfers van de Nederlandse Rechtspraak. Dit gebeurde omdat er voorspeld werd dat veel zaken grote kans hadden om opgelost te worden door eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dit bleek een groot succes. Uit hetzelfde onderzoek van de Rechtspraak blijkt dat meer dan de helft van mediationtrajecten, namelijk 70 procent, gezamenlijk tot een oplossing komt. Daarom zal is er een steeds grotere rol voor mediation in de maatschappij.

SCHEIDING AANVRAGEN DOOR MEDIATOR

Op dit moment is het namelijk nog steeds zo dat een officiële scheiding via de rechter moet worden ingediend. Natuurlijk kun je wanneer je een mediator hebt ingeschakeld samen tot een goede oplossing komen wanneer er sprake is van een echtscheiding. De daadwerkelijke aanvraag van een scheiding gaat echter (nog) niet via een mediator, maar moet worden gedaan via een advocaat die door echtparen samen met de mediator is aangesteld. De advocaat kan namelijk de gemaakte afspraken die partijen samen met de mediator hebben gemaakt d.m.v. een convenant en ouderschapsplan ,vast laten leggen bij de rechter.

Straks kan mediator scheiding zelf indienen bij rechtbank

De KNB, bond voor notarissen wil dat mediator de scheiding indient en dat een advocaat niet meer nodig is, er worden nu onnodig kosten gemaakt voor de partijen die alles hebben geregeld via de mediator.

VOORDELEN VAN MEDIATION

Het KNB vindt het belangrijk dat er stappen worden ondernomen omtrent dit onderwerp, met name op het gebied van echtscheidingen. Mediation via een professional zoals  Quickmediator kent namelijk uiteindelijk geen verliezers. Twee of meerdere partijen lossen conflicten op door bemiddeling, de letterlijke vertaling van ‘mediation’. Hierbij staan zij naast elkaar in plaats van tegenover elkaar, zoals bij een advocaat vaak het geval is. De mediator is hierbij de derde onafhankelijke partij die advies kan geven en kan helpen bij het maken van afspraken. Hebben jullie bijvoorbeeld kinderen of is er sprake van partneralimentatie? Dan is het prettig dat een onafhankelijke expert jullie kan helpen bij het stellen van bepaalde afspraken.

Er zijn nog meer voordelen van mediation te vinden. Zo hebben jullie vaak veel sneller een oplossing dan wanneer je het samen of via de rechter uitvecht. Ook staat een neutrale aanpak centraal, waarbij de nadruk ligt op positief bemiddelen. De kans is veel groter dat je na het maken van afspraken door een mediator samen door één deur kan en niet écht vechtend uit elkaar gaat. Natuurlijk bepaalt u samen met uw (ex-)partner wel wat er afgesproken wordt. Hierbij heeft u altijd de garantie op geheimhouding; voordat jullie beginnen met mediation moeten beide partijen een overeenkomst tekenen waarin alles dat tijdens mediationgesprekken wordt gedeeld geheim blijft. Dit is zelfs voor de rechter niet toegankelijk. Omdat mediation maatwerk is en per situatie wordt behandeld leidt het vaker wel dan niet tot goede afspraken.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

Hierbij is het wel goed om te weten dat mediation altijd pas plaats kan vinden wanneer beide partijen vrijwillig willen meewerken. Niemand kan en mag gedwongen worden om mee te werken aan mediation. Dat betekent dat beide partijen bewust hebben gekozen om op een positieve manier een oplossing te zoeken voor hun problemen. Mede daardoor heeft mediation vaak grote successen. Sommige mensen besluiten zelfs om een nog makkelijkere weg te kiezen door met behulp van mediation online een echtscheiding aan te vragen. In elke regio is immers een Quickmediator.

AANBEVELINGEN

Door de kritiek en diverse aanvragen van de KNB omtrent mediation is het ministerie op dit moment aan de slag met de eventuele verandering van de taken van een mediator. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft al in januari van dit jaar verschillende aanbevelingen gedaan om tot goede afspraken en zelfs tot een mogelijk wetsvoorstel te komen. Samen met andere belangrijke partijen zoals de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Raad voor Rechtsbijstand en enkele verzekeraars is er in ieder geval afgesproken dat het ministerie in het najaar van 2019 met een antwoord komt op deze aanvraag.

 

Mr. Paul Schulte start bij Quickmediator

Schaalgrootte is alles! 

Een franchiseorganisatie heeft belang bij een snelle gezonde groei met een diversiteit aan franchisenemers. Een Quickmediator is een man/vrouw met levens- en werkervaring. Conflicten dienen immers snel tot een goed einde te worden gebracht. Dit is mogelijk indien de Quickmediator een professional is in zijn vak.

Ing. Wilbert Klaver (franchisegever)is heel blij met Mr. Paul Schulte

Ing. Wilbert Klaver (franchisegever): “Mr. Paul Schulte is zo’n Quickmediator waar elke franchisegever zeer blij van wordt. Paul heeft een enorm netwerk en brengt veel kennis mee, waar collega franchisenemers ook van kunnen profiteren. Wat vooral belangrijk is voor de franchiseorganisatie, mensen aantrekken die onze klanten kennis te bieden hebben. Essentieel is uiteindelijk dat de klant zegt: door Quickmediator ben ik geweldig geholpen!”

Mr. Paul Schulte (franchisenemer): “Het vak mediation is mij op het lijf geschreven, ik werk al een tijd geheel alleen en dat ging me parten spelen. Ik moet namelijk alles in mijn eentje doen: marketing, m’n eenmanszaak in de markt zetten, aanvragen creëren, netwerken, samenwerken, ik kom zowat niet aan mediation toe. Ik was op zoek naar een franchise organisatie die al deze zaken voor mij kon oplossen. Die heb ik gevonden in Quickmediator. De franchiseorganisatie zit zeer strak in elkaar, korte snelle lijnen en ik vind Wilbert ook een zeer enthousiaste jonge ondernemer waar ik veel van op steek. Kortom twijfel niet langer als ondernemer, kies voor Quickmediator!”

Quickmediator Huub Kurvers van start in Noord-Brabant

Quickmediator Huub Kurvers van start in Noord-Brabant

Huub Kurvers (franchisenemer): “Ik ben al jaren mediator en heb hierdoor heel veel ervaring met allerlei soorten conflicten, van echtscheidingen tot arbeidsgeschillen. Veelal kwamen we tot een oplossing, wat voor beide partijen veel prettiger is dan jarenlang procederen met alle financiële en geestelijke gevolgen van dien. Quickmediator is voor mij de ideale partner. Mijn kracht is mediations doen, alle andere zaken zoals marketing, leads, samenwerken en juridische backoffice heb ik nu om handen. Al mijn tijd kan ik in mediations steken”.

Ing. Wilbert Klaver(franchisegever): “Noord-Brabant kunnen we heel veel leads genereren, er zijn heel veel conflicten op te lossen, vooral echtscheidingen kunnen via mediation worden opgelost. Zeer blij zijn wij met de komst van Huub Kurvers, hij brengt veel kennis mee, wat we uiteraard ook delen met elkaar. De campagnes lopen en Huub kan zich nu volledig focussen op mediations, geen bijzaken meer dankzij de franchise Quickmediator.”

Wilt u ook starten als Quickmediator? mail dan nu voor de franchisebrochure naar nederland@quickmediator.nl 

 

 

 

Richard Verweij uit Noordwijkerhout van start als Quickmediator

Richard Verweij uit Noordwijkerhout van start als Quickmediator

De olievlek van Quickmediator gaat snel, in vele plaatsen starten Quickmediators. De schaalgrootte voordelen van Quickmediator werken nu al door bij de bestaande franchisenemers. Voordelige marketing, lage indieningstarieven, hoge marge op verdiensten voor de Quickmediator.

Richard Verweij (franchisenemer): “Ik zie bij mij in de regio van Noordwijk meerdere mediators actief, maar veel hebben geen of te weinig werk. Ik dacht dat wil ik niet. Zodra je start als mediator, moet je nieuwe klanten hebben. Daarnaast moet je ook de mediations doen, uitwerken vaststellingsovereenkomsten, echtscheidingsconvenanten, ouderschapsplannen etc. Werk aan de winkel dus. Dat gaat nooit allemaal alleen. Ik was op zoek naar een samenwerkingsverband, maar kwam terecht bij Quickmediator. Nu al mijn eerste klanten via de mail ontvangen. Dat niet alleen, ik kan gebruik maken van alle kennis betreft echtscheidingen, arbeidsconflicten etc. De kracht is lokaal opereren met het gebruik van een landelijke organisatie. Ik kan het iedereen aanbevelen!”

Wilbert Klaver (franchisegever):  “De regio Noordwijk hadden we nog niemand, meerdere gegadigden hadden zich aangeboden voor deze regio, onze keuze is op Richard gevallen, omdat hij zich volledig onafhankelijk kan verplaatsen in beide partijen. Een echte mediator is immers een gids die partijen het beste doet beslissen voor het conflict, het is nu al druk bij Richard met aanvragen voor mediations, goed voor ons, goed voor Richard!

Wilt u ook succes als Quickmediator?

bel mij nu 0620693117  of mail nederland@quickmediator.nl voor een vrijblijvende franchise presentatie! 

Noord-Nederland blij met de komst van meer Quickmediators

Noord-Nederland blij met de komst van meer Quickmediators

Wilbert Klaver (franchisegever): “Noord-Nederland kunnen we nog zeer veel groei realiseren, de klanten zijn er, nu nog meer Quickmediators. Dat gaat goed lukken, want succes trekt succes aan! Onlangs is er een franchisenemer gestart en dat valt dan toch gelijk op, andere potentials komen dan toch als vliegen op de stroop af. Ik moest laatst al een keer nee zeggen tegen een potential. Die dacht dat het niet zo’n vaart zou lopen. Helaas kan ie nu niet meer Quickmediator worden in zijn eigen woonplaats. Nu overweegt hij een kantoorruimte te huren in een andere regio. Ja, als ondernemer moet je creatief zijn, wij zullen elke franchisenemer daar ook bij van dienst zijn!”

Sebastiaan Wolters (franchisenemer): “Wat mij vooral aansprak was de snelheid van starten. Binnen 2 weken zit jij bij de eerste klant zei Wilbert tegen mij tijdens het eerste gesprek. En inderdaad, het was ook nog zo. Dit kan je nimmer in je eentje realiseren. En marketing en landelijke dekking en backoffice en sales-support en training en opleidingen, zo gaat het maar door. Dagelijks kan ik bellen en of mailen en ik krijg antwoord op elke vraag die ik heb. Ja, dit is ondernemen in optima forma!”

 

                                                                   Ja, dit is ondernemen in optima forma!”   Sebastiaan Wolters (franchisenemer Quickmediator)

 

 

MFN-register mediator Jaap Kaleveld sluit zich aan bij Quickmediator

MFN-register mediator Jaap Kaleveld sluit zich aan bij Quickmediator

Jaap Kaleveld (franchisenemer) : “Het MFN-register is voor mij en mijn klanten van grote toegevoegde waarde. Men weet dan dat ik een erkende mediator ben en duidelijk weet waar ik het over heb. Ik kan mensen ook daadwerkelijk van hun conflict afhelpen. Alleen kreeg ik via de brancheorganisatie MFN-register niet veel nieuwe klanten. Daar zijn ze natuurlijk ook niet echt voor, het is immers een branche organisatie. Regelmatig kwam ik de “concurrent” Quickmediator tegen. Ik dacht hoe kan dit? Wat doen zij wat ik niet doe, om bij nieuwe klanten aan tafel te komen?

Informatie aangevraagd, afspraak gemaakt en tijdens de presentatie van Quickmediator was ik er halverwege eigenlijk al uit. Quickmediator is een commerciële franchiseorganisatie die zich zelf zeer goed in de markt zet, waardoor je veel aanvragen krijgt. Daar gaat het ook om, veel mediations doen is ook leuk. En laten we wel wezen, we willen allemaal verdienen!”

Wilbert Klaver (franchisegever): “Dat de aanvraag van Jaap binnenkwam, belde hij na ontvangst van de franchise brochure al snel op voor de presentatie. Bij Jaap viel het muntje al vrij snel, toen ik hem vertelde hoe wij aan veel nieuwe klanten komen. Dat niet alleen Jaap is al erkend MFN-register mediator. Een brancheorganisatie doet geen marketing. Quickmediator wel. Naast dat wij ook de opleiding tot mediator verzorgen, ondersteuning wij ook met 24/7 sales-support. Kortom zowel MFN als niet MFN erkende mediators zijn bij Quickmediator van harte welkom!”

Groei Quickmediator Nederland zet snel door!

Groei Quickmediator Nederland zet snel door!

Wilbert Klaver(franchisegever): “We groeien sneller dan we hadden voorzien, dat komt doordat bestaande franchisenemers vol lopen met opdrachten. Nieuwe potentiële franchisenemers krijgen deze informatie door van de bestaande franchisenemers, de mond op mond reclame uit eigen praktijk werkt dus aanstekelijk!” Ik zeg nu tegen mensen die op franchise gesprek komen, denk er niet te lang over na, voordat je het weet, heeft iemand anders jou woonplaats weg gekaapt. We kunnen maar één keer een exclusief gebied verkopen!”

Nieuwe franchisenemer voor Zuid-Holland, Dennis Plagmeijer heeft er zin in!

Zo ook Dennis Plagmeijer (nieuwe franchisenemer): “Ik zag de formule voorbij komen, heb een gesprek gehad bij Wilbert van Quickmediator, heb ook mijn eigen research gedaan en was er snel uit, dit is wat ik kan en wil. Quickmediator geeft een top support in marketing, juridische backoffice, webbased tools en een unieke mediator training en opleiding. Ik heb er enorme zin in en heb de eerste afspraken bij nieuwe klanten al staan. Starten in sneltrein vaart.”.

Vraag nu direct de brochure aan via nederland@quickmediator.nl of bel 0620693117

 

Ireen Visser start als franchisenemer bij Quickmediator

Ireen Visser start als franchisenemer bij Quickmediator

Ireen Visser: “Ik was op zoek naar een mediation formule waarbij ik in mijn eigen stad Hoorn aan het werk kon en gelukkig kon dat bij Quickmediator. De locatie was voor mij het belangrijkste, ik ken zo veel mensen in West Friesland, dat maakt het wel zo leuk. Daarnaast is de support die ik krijg van Quickmediator nog veel meer dan ik had gedacht. Nadat ik de brochure had doorgenomen, ben ik op afspraak gegaan bij de franchisegever Wilbert Klaver. die gaf me direct een goed gevoel. Marketing, leads, backoffice alles in een pakket. Zelf kan ik me gewoon focussen op de mediation en de klanten, want daar wil ik alle tijd voor vrij maken. Met de franchiseformule van Quickmediator kan dat perfect!

Wilbert Klaver: “Soms denk je zodra er een potential op afspraak zit, klopt het echt? Hebben we hier weer een geweldige nieuwe franchisenemer? Dat gevoel had ik direct met Ireen, haar capaciteiten als mediator zijn enorm. Zij is in staat om elk conflict tot een perfect einde te brengen. Weer een nieuwe locatie waar we Quickmediator verder kunnen uitrollen en onze klanttevredenheid tot een 10 kunnen brengen.

Quickmediator Nederland is sterk groeiende in meerdere regio’s in Nederland, wilt u ook als succesvol mediator starten? bel dan nu 06 206 93 117 of mail nederland@quickmediator.nl

Remco van Zelst nieuwe franchisenemer in Noord-Holland voor Quickmediator

Remco van Zelst nieuwe franchisenemer in Noord-Holland voor Quickmediator

Noord-Holland kan blij zijn met de aansluiting van Remco van Zelst bij Quickmediator. Veel mensen zijn op zoek naar een goede mediator, maar de franchisenemers van Quickmediator zijn druk bezet. Quickmediator heeft er ook alle belang bij om door te blijven groeien, zodat we een goede dichtheid hebben van Quickmediators in elke provincie. Schaalgrootte is immers essentieel voor een franchiseorganisatie. Kosten delen, samenwerken, elkaar zaken toespelen, kortom groei is goed voor de franchisenemers en de klanten.

Zegt Wilbert Klaver van Quickmediator, in zijn enthousiasme praat hij verder en laat hij de kaart van Nederland zien, hier legt hij uit waar al opties op zijn en waar we nog franchisenemers zoeken. Wij hebben nog genoeg plek, maar het gaat snel, dus wacht niet te lang!

Wilbert Klaver (franchisegever): “Mensen zijn ook enthousiast als ik ze hier aan tafel heb, dan presenteren wij wat we allemaal voor een franchisenemer kunnen betekenen. Dat is veel meer dan men vaak denkt. Het is een compleet draaiend bedrijf met alle tools en backoffice die nodig zijn om succesvol te zijn als mediator.

Zodra een franchisenemer bij Quickmediator begint, verzorgen wij de training en opleiding. Elke franchisenemer is anders en krijgt de training en opleiding geheel op maat. Dat niet alleen, wij supporten ook het werven van nieuwe klanten. Zodra je een aanvraag krijgt, moet je die wel zien af te spreken en dan direct zien te sluiten. De “leads are weak” gaat niet op, meestal is men zelf “weak” en sluit men niet. Wij hebben de beste sales support die er maar kan zijn.

De backoffice regelt alle documenten die nodig zijn voor bijvoorbeeld een echtscheiding, wat moet men bijvoorbeeld  insturen naar de advocaat, een advocaat moet het convenant ook indienen. Via Quickmediator hebben we ook de scherpste prijsafspraken met advocaten die er maar kunnen zijn.

Een sterk groeiende organisatie, sterke franchisenemers die vol enthousiasme de klanten tot dienst willen en kunnen zijn met mediationdiensten.

Zijn er toekomstige collega franchisnemers die dit zien zitten, bel dan nu 085-130 3910 of mail nederland@quickmediator.nl voor een gratis brochure.

Ivonne Broijl start als Quickmediator franchisenemer in Zuid-Holland

Ivonne Broijl start als Quickmediator franchisenemer in Zuid-Holland

Ivonne Broijl: “Ik was op zoek naar een franchise organisatie voor mediators en kwam direct bij Quickmediator terecht. Een warm nest, zeer goede structuur, alles kant en klaar, van opleiding tot training en zelfs aanvragen voor mediation. Dat is waar het uiteindelijk om draait. Klanten. Ik heb mijn eerste klanten al gedaan en had direct de backoffice van Quickmediator nodig. Direct staat iedereen bij Quickmediator voor me klaar, van mediation adviezen, convenanten en sales support. Ik heb ook collega’s die uiteraard ook franchisenemers zijn waarmee ik ook een leuk contact heb. Kortom ik ben heel blij dat ik ben aangesloten bij Quickmediator”.

Wilbert Klaver(franchisegever): “Voor Zuid-holland hebben wij zeer veel aanvragen voor mediation. Daarom zijn we zeer blij met de aansluiting van Ivonne voor Zuid-Holland. Wij als Quickmediator vinden het zeer ververlend indien we klanten moeten teleurstellen en hun niet kunnen helpen met mediation. Ivonne valt gelijk met de neus in de boter, want de aanvragen spoelen binnen en Ivonne kan direct aan de slag. Ivonne heeft dusdanige kwaliteiten dat zij vele conflicten en echtscheidingen tot een perfect einde kan brengen.

Wilt u ook starten als franchisenemer bij Quickmediator? vraag dan nu de brochure aan: https://www.quickmediator.nl/franchise/ 

 

 

 

Quickmediator is enorm aan het groeien. Door deze groei zullen wij binnen de kortste  keren marktleider worden als het gaat om mediation.

Quickmediator is enorm aan het groeien. Door deze groei zullen wij binnen de kortste  keren marktleider worden als het gaat om mediation.

Ruud Martijn (Franchisenemer Quickmediator)

is al jaren binnen de telecombranche actief binnen zijn functie daar is contact met mensen natuurlijk nummer een. Bij veel situaties als het gaat om conflicten tussen personeel en werknemer en werkgever was Ruud altijd al als mediator betrokken. Deze kwaliteit gaat Ruud nu voortzetten binnen Quickmediator. Ook de zakelijke markt ziet steeds meer de voordelen in van Mediation. Ruud heeft alle kennis als het gaat om de communicatie met de mensen. Voor alle randzaken inhoudelijke adviezen heb ik gekozen voor een organisatie met een juridische backoffice en een sterk team.

Wilbert Klaver (Franchisegever Quickmediator)

Door mensen met levenservaring Zoals Ruud en een geweldig team achter ons is het mogelijk om mediation uit te voeren zoals het bedoeld is. Zeker een persoon als Ruud is een aanwinst voor Quickmediator. Blij dat wij als Quickmediator op een kwalitatief verantwoorde manier kunnen groeien. Maar we zijn er zeker nog niet er kunnen nog enkele goede mediators in Noord Holland gebruiken.

Hilleke Duursma(franchisenemer Quickmediator): “Vanaf 2005 ben ik al actief in bemiddeling, veelal in arbeidszaken en coaching van mensen in privé. Nu kreeg ik steeds vaker verzoeken om als mediator op te treden. Dat gaat mij zeer goed af, tevens is er een enorme groei gaande in mediation. Mensen willen niet meer jaren procederen, ten eerste kost het veel geld en ten tweede komt het de relatie bij bijvoorbeeld gescheiden ouders niet ten goede. Ik zocht wel aansluiting bij een organisatie met een goede backoffice en samenwerking met collega’s op mediation vlak. Een kennis wees me op het succes van Quickmediator, de rest is geschiedenis”.

Wilbert Klaver (franchisegever Quickmediator): “Fijn dat we nu Hilleke Duursma hebben voor de regio Emmen. Vaak moesten we klanten al teleurstellen, omdat we nog niet een Quickmediator hadden in deze regio. Meerdere hadden zich aangeboden, maar wij hebben Hilleke Duursma geselecteerd. Hilleke heeft een enorme ervaring in de branche en kan d.m.v. mediation onze klanten daarmee goed van dienst zijn. voor de regio Drenthe kunnen we zeker nog een aantal geschikte mediators gebruiken. Dat gaat dan ook zeker lukken. De groei van Quickmediator in Nederland zet zich gestaag voort”.

Nadia Lalta (Franchisenemer Quickmediator)Na jaren in vaste dienst te hebben gewerkt, heeft Nadia Lalta gekozen voor de succesvolle formule Quickmediator. De opleiding is achter de rug en mede door haar ruime ervaring in mediation zaken, is Nadia een aanwinst voor Quickmediator.

Nadia: “Ik heb vooral gekozen voor Quickmediator, om de naamsbekendheid, de backoffice, de ondersteuning en de full support in marketing. Als een-pitter is het te veel om  alles alleen te doen. Nu met Quickmediator heb ik alles achter de hand, en het is voordeliger indien ik allerlei partijen moet inhuren. Quickmediator heeft alles in huis. Tevens vind ik samenwerken met collega’s een onmisbaar iets!”

Wilbert Klaver (franchisegever): “Wij zijn continu op zoek naar kwalitatieve franchisenemers, mensen die mensen kunnen helpen met de conflicten die er zijn. Dat zijn er heel veel en worden er met de dag meer, dat zien we aan de statistieken. De goede mediator heeft mensenkennis en kan zich verplaatsen in andermans situatie en daardoor ook snel een conflict kan oplossen. Ja, wij zijn zeer blij met Nadia als nieuwe franchisenemer.

Wilt u ook net zo enthousiast worden ?, stuur dan nu een nederland@quickmediator.nl  voor een vrijblijvende afspraak met onze franchisegever.

Nieuwe franchisenemer voor Drenthe, Hilleke Duursma is zeer enthousiast!

Nieuwe franchisenemer voor Drenthe, Hilleke Duursma is zeer enthousiast!

Hilleke Duursma(franchisenemer Quickmediator): “Vanaf 2005 ben ik al actief in bemiddeling, veelal in arbeidszaken en coaching van mensen in privé. Nu kreeg ik steeds vaker verzoeken om als mediator op te treden. Dat gaat mij zeer goed af, tevens is er een enorme groei gaande in mediation. Mensen willen niet meer jaren procederen, ten eerste kost het veel geld en ten tweede komt het de relatie bij bijvoorbeeld gescheiden ouders niet ten goede. Ik zocht wel aansluiting bij een organisatie met een goede backoffice en samenwerking met collega’s op mediation vlak. Een kennis wees me op het succes van Quickmediator, de rest is geschiedenis”.

Wilbert Klaver (franchisegever Quickmediator): “Fijn dat we nu Hilleke Duursma hebben voor de regio Emmen. Vaak moesten we klanten al teleurstellen, omdat we nog niet een Quickmediator hadden in deze regio. Meerdere hadden zich aangeboden, maar wij hebben Hilleke Duursma geselecteerd. Hilleke heeft een enorme ervaring in de branche en kan d.m.v. mediation onze klanten daarmee goed van dienst zijn. voor de regio Drenthe kunnen we zeker nog een aantal geschikte mediators gebruiken. Dat gaat dan ook zeker lukken. De groei van Quickmediator in Nederland zet zich gestaag voort”.

Nieuwe franchisenemer van Quickmediator van start, Nadia Lalta heeft er zin in!

Nieuwe Quickmediator van start!

Nieuwe franchisenemer van Quickmediator van start, Nadia Lalta heeft er zin in!

Na jaren in vaste dienst te hebben gewerkt, heeft Nadia Lalta gekozen voor de succesvolle formule Quickmediator. De opleiding is achter de rug en mede door haar ruime ervaring in mediation zaken, is Nadia een aanwinst voor Quickmediator.

Nadia: “Ik heb vooral gekozen voor Quickmediator, om de naamsbekendheid, de backoffice, de ondersteuning en de full support in marketing. Als een-pitter is het te veel om  alles alleen te doen. Nu met Quickmediator heb ik alles achter de hand, en het is voordeliger indien ik allerlei partijen moet inhuren. Quickmediator heeft alles in huis. Tevens vind ik samenwerken met collega’s een onmisbaar iets!”

Wilbert Klaver (franchisegever): “Wij zijn continu op zoek naar kwalitatieve franchisenemers, mensen die mensen kunnen helpen met de conflicten die er zijn. Dat zijn er heel veel en worden er met de dag meer, dat zien we aan de statistieken. De goede mediator heeft mensenkennis en kan zich verplaatsen in andermans situatie en daardoor ook snel een conflict kan oplossen. Ja, wij zijn zeer blij met Nadia als nieuwe franchisenemer.

Nieuwe Quickmediator in Zuid-Holland en Utrecht Rudolf Kamps

Rudolf Kamps heeft zich aangesloten bij de franchise organisatie Quickmediator. Rudolf: Ik liep al een tijd te denken dat ik me aan moest sluiten bij een landelijke organisatie. Mede voor de marketing, bijscholingen en vele trainingen die er zijn via Quickmediator, heb ik daarom voor Quickmediator gekozen. Ik was al een tijd als mediator bezig en dat was vooral via mijn netwerk. Maar ik wil meer mediations doen, mediation is mijn passie. Er is niets mooiers om na een mediation de vaststellingsovereenkomst of convenant getekend te zien door partijen. Ik ben dan wel de mediator, maar ze hebben het dan toch zelf gedaan. Hun wrok, haat of onrechtgevoelens aan de kant gezet en gekozen voor mediation. Ik kan me eigenlijk op dit moment geen mooier vak bedenken. Zeker als je wat ouder wordt en veel hebt voorbij zien komen, dan is mediation de oplossing voor bijna alle conflicten.

Wilbert Klaver, franchisegever: Wij zijn langzaam aan het uitbreiden, maar het gaat sneller dan we dachten. Wij zoeken namelijk naar kwaliteit, geen snelle gelukzoekers, maar serieuze ondernemers die het beroep mediator op pakken. Wij zorgen voor opleiding, backoffice en vooral de marketing en kunnen daardoor elke franchisenemer een goede boterham laten verdienen. De kracht zit hem ook in de schaalgrootte, des te dichter de Quickmediators op elkaar komen te zitten des te beter voor de aanvragen. Veel denken dat ze een enorm uitgestrekt gebied nodig hebben, dat is onzin. De concurrentie van mediators is er ook. Indien je dan met bijvoorbeeld 3 mediators in een gebied zit van 150.000 inwoners dan win je het altijd van de concurrentie. Kortom de dichtheid van Quickmediator is het succes voor elke franchisenemer.

https://www.quickmediator.nl/mediator_location/utrecht/

Quickmediator is van origine een Amerikaans concept en groeit uit tot een Europese organisatie met mediators door heel Europa.

Nieuwe Quickmediator in Noord-Holland, Sint Pancras, Robin Avis

Quickmediator Nederland bv heeft sinds 2019 een nieuwe franchisegever Wilbert Klaver. Wilbert Klaver: “Wij hebben de formule voor Nederland geheel gereorganiseerd en gebruiken de nieuwste online tools voor onze Quickmediators. Ook hebben we een trainingscentrum geopend in Alkmaar, alwaar we de training, opleiding en backoffice verzorgen. we gaan dit jaar zeker 10 nieuwe franchisenemers selecteren, we zoeken immers wel geschikte mensen die het vak mediation van nature snel onder de knie hebben, tevens is enige commercieel inzicht een pré”.
Steeds meer mensen weten we weg te vinden naar mediation, de behoefte voor mediation  groeit enorm. Onze formule valt of staat met het succes van onze franchisenemers. Met de bestaande franchisenemers hebben wij nu een unieke methode voor klantenverwerving. Want een franchisenemer kan moeilijk bij iemand aankloppen en vragen of ze gaan scheiden. De kans op een ja kan groot zijn, want 1 op de 3 huwelijken mislukken nog steeds. Zonder gekkigheid nu, onze franchisenemers kunnen per aangesloten regio voldoende aanvragen krijgen zodat ze een goede boterham kunnen verdienen, aldus franchisegever Wilbert Klaver.
De eerste nieuwe franchisenemer voor dit jaar is:
Robin Avis is de nieuwe franchisenemer bij Quickmediator. Franchisegever Wilbert Klaver is zeer content met deze nieuwe franchisenemer.

Nieuwe Quickmediator

Wilbert Klaver
085-130 3910
06-206 93 117

Wilbert Klaver franchisegever Quickmediator Nederland


Wilbert Klaver FranchisegeverWilbert Klaver franchisegever Quickmediator Nederland

Zelf heb ik de nodige ervaring met mediation in eigen familie, dit ging voortreffelijk. Veel mensen vroegen mij hoe ik aan al deze kennis kwam om twee ruziënde partijen toch tot elkaar te brengen, terwijl ze uit elkaar gaan. Deze kennis had ik opgedaan via Quickmediator. Naast mijn hbo opleiding ben ik altijd ondernemer geweest in hart en nieren. Ik vind het ook heerlijk om mensen te helpen en te laten zien dat succes krijgen geheel aan jezelf ligt. Je moet tenslotte aan de gang. De basis is essentieel om een succesvolle onderneming te hebben, veel mensen weten niet hoe, ik wel.

Franchisegever Quickmediator

Toen kwam de kans om franchisegever te worden van Quickmediator, een buitenkans die ik direct met twee handen heb aangepakt. Wat een genot is dit, een branche die mij als gegoten zit. Naast het vak mediation kom ik in contact met ondernemers die zoekende zijn. Hoe start ik een eigen mediationkantoor? Die tools leveren wij, van het begin tot het eind. Opleiding, leadgenerators, verkooptraining, mediation pakketten en vooral hoe haal je de klant binnen. Want een goede opleiding alleen zorgt niet voor nieuwe klanten.

Mediator worden?

Stuur me een mail voor een vrijblijvende afspraak nederland@quickmediator.nl of bel mij voor een vrijblijvend gesprek 0620693117. Ik weet zeker dat je hier verhelderend uitkomt en jou een goede toekomst kan bieden met Quickmediator.

Wilbert J. Klaver 

Franchisegever

Quickmediator Nederland

QM register mediators, het beste voor de klant en mediator

QM registermediators  zekerheid voor alles!

QM register mediators zijn zorgvuldig, zakelijk, snel, sociaal en emotioneel betrokken.

U bent op zoek naar een betrouwbare QM register mediator. Kies dan voor een QM register mediator. Elke Quickmediator krijgt zijn/haar QM register certificaat na de geslaagde theorie en praktijk opleiding voor mediator. Ook komt elke Quickmediator in het QM register voor mediators. Daarin houden wij de status bij van het niveau van de QM register mediator. Essentieel voor u als klant is dat u van uw mediator op aan kunt, de mediator moet ervaring hebben en weten waarover het gaat. Het conflict moet tenslotte tot een goed einde gebracht worden.

Mediator - Quick Mediator

Een zakelijk geschil, een privé probleem, problemen tussen twee bedrijven, een geschil tussen werknemer, werkgever of een echtscheiding. Voor iedereen, man, vrouw en/of bedrijf is een conflict kostbaar, tijdrovend en vaak heel erg emotioneel. Wat is er mooier dan deze conflicten samen met een mediator oplossen of een echtscheiding met mediation zo goed regelen, dat de toekomst er weer positief uitziet of een samenwerking voortgezet kan worden. Dat kan de Quick mediator samen met u bereiken.

Elk conflict moet zo snel mogelijk worden opgelost, want negatieve energie is fataal voor uw zaak en/of uw privé situatie. De Quickmediator kan alles oplossen en snel!

Een erkende Quick mediator is niet alleen een duurzame maar ook voordelige oplossing. Elke Quick mediator is een ervaren mediator en weet alles van mediation. Tijdens het eerste gratis gesprek kunt u dat ook ervaren.

Bij een echtscheiding bijvoorbeeld komt na het huwelijk er een periode dat u, uw ex partner en de kinderen de echtscheiding moeten verwerken en een plaats geven. Als u de financiën die een echtscheiding met zich meebrengt en de omgangsregeling/ CO- ouderschap goed regelt, dan zult u merken dat er een last van uw schouders valt.

Bij een zakelijk conflict kunt u met mediation , weer in 99% van de gevallen gewoon weer zaken doen met elkaar. De Quick mediator snapt het en brengt partijen weer bij elkaar door mediation.

Wat is er erger dan achteraf te moeten constateren dat de afspraken, over wie er in de woning mag blijven of hoe vaak uw partner de kinderen kan zien, niet werken.

Een extra probleem dat zich kan voordoen is dat een woning moet worden verkocht, maar dat deze alleen met verlies kan worden verkocht. Heeft u daar al over nagedacht? Nee? Wij wel. Samen met de mediator de zaken oplossen.

Ons motto is dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken. Wij zorgen ervoor dat u geholpen wordt bij het oplossen van al uw problemen. Voor ieder probleem is er een passende oplossing d.m.v. onze mediation tactieken.  De Quickmediators zijn o.a. ervaren juristen die voorheen een echtscheidingspraktijk hebben gehad op een advocatenkantoor en/of ervaren zakenmensen met een tas vol met praktijkervaring. Zij kiezen ervoor om u te helpen. Geen commerciële maar een sociale en menselijke mediators.

Als u bijvoorbeeld een echtscheiding door advocaten laat regelen dan weet u dat de echtscheiding u beiden vaak veel geld zal gaan kosten. Bovendien is een advocaat vaak niet bij uw situatie betrokkenen is hij/zij partijdig. Welke advocaat komt ‘s avonds na acht uur, als de kinderen op bed liggen, bij u langs om de echtscheiding te regelen? Onze mediators komen wanneer het u uitkomt.

Indien u uw zakelijke geschil laat behandelen door een advocaat, dan is een voorschotnota van € 3000,- ex btw geen uitzondering, maar schering en inslag. Bovendien is er vaak het risico dat u ook nog eens de zaak zal verliezen of, indien u de zaak wint, er geen enkel verhaal is bij de tegenpartij.  Voorkom dit en huur de Quickmediator in. Lage kosten, hoog resultaat! Quick mediator de beste partij in mediation! QM-geregistreerd®

Mediator, Quick Mediator

Fixed fee plan

Wij werken met een mediation stappenplan en tegen een simpel tarief € 250,- als startfee. Vaak kunnen wij de zaak in ongeveer 10 uur oplossen tegen een tarief van € 75,- per uur ex btw.

Uw naam

Uw email

Uw plaats

Uw gsm

Uw tel

Uw bericht