De mediator als ondernemer mediator.nl

De mediator als ondernemer

16-04-2013

Ondernemen is een combinatie van: oog voor het klantenbelang, werklust, initiatief nemen, discipline en leren van mislukkingen. Voor de mediator geldt dat ondernemen meer is dan geld verdienen. Er is relatief meer inspanning nodig om het vertrouwen van cliënten te winnen en succesvol te zijn. Cliënten kunnen daar hun voordeel mee doen.

 

Mediators kom je in veel beroepen en functies tegen. Veel mediators zijn verbonden aan een bestaande praktijk van advocaten, psychologen of consultants. Een ander combineert mediation met het reguliere werk of is werkzaam als ZZP-er. Sommigen volgen de opleiding om de vaardigheden van een mediator te leren: dokters, burgemeesters, rechters, klachtenfunctionarissen. De  meesten willen  zelf het beroep van mediator uitoefenen. Dat is voor advocaten en psychologen vaak een logische stap, wanneer zij in de praktijk voor de situatie staan dat mediation een betere oplossing is dan procederen of het plannen van een reeks therapiegesprekken.  Zij stellen de mediation voor, waarna een gekwalificeerde kantoorgenoot de mediation op zich neemt.

 

Voor de ZZP-mediator ligt dit lastiger: hij of zij moet zelf een praktijk opzetten, zich de principes van  marketing en fiscaliteit eigen maken en met veel geduld, ondernemerszin en wat kapitaal achter de hand business genereren.

 

Actieve acquisitie in traditionele zin is bijna onmogelijk. Je kunt niet iemand een conflict aanpraten en vervolgens je diensten aanbieden. Of naar aanleiding van een krantenbericht contact opnemen: ‘ik lees in de krant dat u bij een conflict bent betrokken. Kan ik u van dienst zijn?’ Zo werkt het helaas niet. Het is voor een mediator eigenlijk nog moeilijker dan voor veel andere dienstverleners: je biedt een voor veel mensen onduidelijk en nog niet bestaand maatwerkproduct aan. De klant weet dus eigenlijk niet waar hij ja tegen zegt. Daarbij heeft een mediator ook met vooroordelen te maken: vanuit klantperspectief is mediation een theoretisch concept, waarvan nog niet is bewezen dat het ‘in mijn geval’ werkt. Het beeld is, helaas, dat het succes afhangt van de mate waarin compromissen worden gesloten en dat het oordeel van de mediator uiteindelijk de doorslag geeft.

 

Juist bij mediation is ondernemerschap gericht op het verwerven van vertrouwen. Partijen moeten vertrouwen hebben in de mediator. Maar meer nog moeten partijen vertrouwen hebben in zichzelf.

 

Werken aan dat vertrouwen begint bij het eerste telefoontje. De mediator zal daar zijn best voor  moeten doen. Wanneer beide partijen vertrouwen hebben in de mediator èn in de eigen kracht, mag de mediator zich verheugen in een serieuze ‘prospect’.

Bron: mediator.nl

daarom kiezen steeds meer mediators voor de franchiseformule www.quickmediator.nl