Denk aan uw kind bij echtscheiding, uit onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders hun diploma niet halen.

Kinderen van wie de ouders gescheiden zijn voor ze achttien jaar zijn, hebben ongeveer 45 procent minder kans om een diploma hoger onderwijs te halen dan kinderen met ouders die nog samen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de groep Family and Population Studies van de KU Leuven.

De effecten van een echtscheiding op de schoolresultaten van kinderen verschillen wel sterk naargelang het opleidingsniveau van de ouders. “Een scheiding heeft een veel sterker negatief effect op de schoolloopbaan bij kinderen van ouders zonder een diploma secundair onderwijs dan bij kinderen van hoogopgeleide ouders”, zegt onderzoeker Nele Havermans.

“Kinderen van laagopgeleide ouders van wie de ouders voor hun twaalfde gescheiden zijn, hebben bijvoorbeeld tien keer meer kans om in het zesde secundair in het bso te zitten dan aso te volgen. Bij kinderen van hoogopgeleide ouders heeft dat nauwelijks een effect. Leerlingen die het al moeilijk hebben op school, lopen dus het risico nog verder achterop te geraken.” Volgens Havermans benadrukken de resultaten de nood aan meer aandacht voor de thuissituatie van kinderen in het onderwijs.

“Je kan echtscheiding beschouwen als een mogelijke bron van sociale ongelijkheid”, zegt Havermans nog. “Het behaalde opleidingsniveau hangt immers sterk samen met inkomen, welbevinden en gezondheid in het latere leven.”

Naar schatting één vijfde tot één vierde van de twaalf- tot zeventienjarigen in Vlaanderen heeft een echtscheiding van zijn ouders meegemaakt. De school kan een belangrijke rol spelen wanneer een leerling in een echtscheiding verwikkeld is. Lees de verhalen van Donatien, Emmanuelle, Dries en Axelle uit Klasse voor Leraren van maart.

daarom uw echtscheiding regelen via een mediator

www.quickmediator.nl