Duitsland loopt ook voorop in Mediation!

Met volle kracht vooruit voor bemiddeling in Duitsland

De tekst van het bemiddelingscomite op de Wet ter Bevordering van bemiddeling en andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting wordt aangenomen door de Bondsdag en de Bondsraad. Voor dit doel, aldus minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:

De wet is een mijlpaal in de verbetering van de cultuur van debat in Duitsland. Mediation biedt veel patiënten een grote kans om bestaande conflicten buiten de rechtbank en dus “veroordeeld tot iets”, zonder het gevoel van een rechter te zijn geweest om het zelfstandig op te lossen. Dit geldt vooral voor vaak zeer emotionele geschillen. Niemand wil dat dergelijke geschillen worden opgehangen aan het grote publiek. Het is daarom van belang dat de vertrouwelijkheid van de bemiddeling is gegarandeerd. Bemiddelaars zijn gebonden aan geheimhouding en hebben het recht niet om te getuigen. Er moet voor worden gezorgd dat bemiddelaars een verantwoorde uitvoering van hun opdracht verlenen en de zekerheid bieden om hoge kwaliteit te leveren. Daarom moeten de eisen voor de basiskennis en basisvaardigheden van een mediator worden verduidelijkt. Nieuw is de “goedheid rechter model”. De rechter moet de mogelijkheid vinden om met partijen aan de onderhandelingstafel te zitten en een minnelijke schikking te regelen zonder een rechtszaak. De kwaliteit rechters kan – in tegenstelling tot de bemiddelaar – een juridische beoordeling en de partijen een oplossing voor het conflict voor te stellen. De kwaliteit rechters kunnen gebruik maken van alle methoden van conflictoplossing, met inbegrip van bemiddeling. Het voordeel van deze minnelijke regeling van geschillen in vergelijking met een gerechtelijke procedure is duidelijk: er is geen verliezer is. Een oplossing is alleen mogelijk als beide partijen daarmee instemmen. Met de wet nieuwe impuls gegeven aan een autonome conflictoplossing worden bepaald door de burgers. Achtergrond: door het federale ministerie van Justitie in augustus 2010 een ontwerp-wet op bemiddeling en andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting te bevorderen, op 15 December 2011 door de Bundestag. Na verwijzing naar de bemiddelingscommissie, werd een compromisvoorstel gepresenteerd op de 28ste en 29 Juni 2012 werd goedgekeurd door de Bondsdag en de Bondsraad. Volgens de wet is de bemiddeling verstrekt als een belangrijke vorm van conflictoplossing op een wettelijke basis te geven. Tegen de achtergrond van een geavanceerde maatschappelijk middenveld aan de gewapende partijen in staat tot het nemen van conflicten autonoom en vriendschappelijk op te lossen. De nieuwe wet voorziet voor dit doel de nodige ruimte en de nodige faciliteiten beschikbaar zijn, met name de volgende pijlers voorzien voor mediation:

• het vrijwillige karakter van de deelname aan de procedure,

• de autonomie en verantwoordingsplicht van de partijen; 
• de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator; 
• het ontbreken van beslissingsbevoegdheid van de bemiddelaar; 
• de vertrouwelijkheid van de procedure, met inbegrip van bewijsmateriaal privileges voor de bemiddelaars in verschillende procedurele wetboeken (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, FamFG, ArbGG, SGG, APC).

De huidige praktijk van de interne gerechtelijke bemiddeling zal worden overgedragen aan een zogenaamde “verbeterde kwaliteit Richter model”. Dit model zal oordelen kwaliteit in verschillende procedurele systemen zijn vastgelegd in de wet als een extra optie voor de partijen om minnelijke schikking. De conflictoplossing vaardigheden van de rechtbanken zal worden versterkt door de institutionalisering van een bijzondere kwaliteit rechter die niet bevoegd is om het geschil te beslissen. De kwaliteit rechters kunnen gebruik maken van alle methoden van conflictoplossing, met inbegrip van bemiddeling, maar zonder het nemen van de positie van een mediator. Bovendien kan geen geschikte gerechtelijke documenten zonder de toestemming van de partijen en op te nemen een executoriale vergelijking.

Een verdere verbetering van de nieuwe wet is dat de bescherming van de vertrouwelijkheid van de bemiddeling hoorzitting zal worden versterkt. Een record van de rechterlijke begeleide goedheid oproep alleen wordt toegelaten indien de partijen met eenparigheid van stemmen aan te vragen. De kwaliteit van het gesprek kan – als volgens de bestaande wetgeving – worden uitgevoerd in de camera.

Mediators kunnen afkomstig zijn van verschillende beroepen, zoals advocaten, psychologen, pedagogen en sociale wetenschappers ondernemer met levenservaring die aan scholing doen.