Initiatiefwet mediation Van der Steur aangenomen in de eerste kamer

Initiatiefwet mediation Van der Steur

Wetsvoorstel | 05-11-2013

  • Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.

Legenda van de zes fasenvan een wetsvoorstel.

Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht
Soort Wetsvoorstellen in behandeling bij de Staten-Generaal

Met deze initiatiefwet worden regels gesteld omtrent de registratie en overige beroepsregulering van mediators. Voorts worden regels gesteld om het gebruik van mediation, ter voorkoming van juridische procedures, te bevorderen.

Legenda bij fasen

Een wetsvoorstel doorloopt bij de behandeling deze zes fasen:

Fase 1.
Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2.
Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
Fase 3.
Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
Fase 4.
Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
Fase 5.
Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
Fase 6.
Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.