Mediation verzoek, tijdens het eerste gratis gesprek zal blijken of Quickmediator wat voor u kan betekenen!

Mediator.nl is een instrument voor wie een mediator zoekt. Partijen selecteren op soort mediation en vervolgens op deskundigheid, beroepsachtergrond of locatie van de mediator. Voorkeur voor een man of vrouw kan belangrijk zijn. De eigen website van de mediator geeft een indruk van zijn of haar ervaring en kwaliteiten. Tenslotte spelen factoren als beschikbaarheid, hoogte van het tarief en persoonlijke klik een rol. Als al die punten positief uitpakken, staat niets meer een mediation in de weg, zou je zeggen. Maar is dat ook zo?

 

De mediator zal dienen na te gaan of aan de belangrijkste basisvoorwaarden is voldaan: werken beide partijen vrijwillig mee? Leent het conflict zich wel voor bemiddeling? Stemmen partijen in met de afspraken zoals die in de mediationovereenkomst worden vastgelegd?

 

Vooral de meer ervaren mediator zal een paar stappen verder denken: ben ik wel de geschikte mediator voor déze zaak en voor déze partijen? U zult misschien denken: juist de ervaren en in de betreffende zaken gespecialiseerde mediator kan elke situatie aan. Dit kan ook anders zijn. De ervaren mediator herkent de (emotionele) betrokkenheid bij partijen, hun vechthouding en die van hun achterban. Hij of zij maakt een inschatting of de eigen basishouding, persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden matchen met wat partijen vragen. De mediator weet als geen ander dat hij in de zaak een eigen opstelling zal moeten kiezen, die het uiteindelijke resultaat bepaalt. Hij of zij heeft geleerd dat daarbij de belangen van partijen voorop moeten staan. Een gevoel van bevooroordeling of het zich (ongewild) moeten aanmeten van een strenge of dwingende houding kunnen reden zijn het verzoek af te wijzen.

 

Deze afweging is niet onbelangrijk als we kijken naar klacht- en tuchtrechtzaken. Bij mediation zit het venijn in de staart: als de onderhandelingsfase niet slaagt, kan zo maar een klacht ontstaan over partijdigheid, onvoldoende bekwaamheid of andere vormen van kritiek. Bij een afgebroken mediation uit teleurstelling zich nog wel eens in de vorm van een klacht.

 

Wie een mediator zoekt, moet zich realiseren dat een mediator meer is dan een procesbegeleider, die kennis en vaardigheden in dienst stelt van de klant. Partijen zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk om de mediation te laten slagen. Het is goed zich hiervan bewust te zijn bij het eerste contact met de mediator.

Bron: mediator.nl

Vraag nu een gratis eerste gesprek aan voor uw conflict! https://quickmediator.nl/mediator