Mediators mikken op top zakelijke markt

15 mei 2013 © Het Financieele Dagblad
Mediators
mikken op
top zakelijke
markt
Mediation

Amsterdam
Mediation bestaat al twintig jaar in
Nederland maar is tot nu toe hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de particuliere markt van echtscheiding
en andere privéproblemen. Een groep mediators, die zich uitsluitend in de zakelijke markt beweegt,
probeert daar nu verandering in te brengen. De oprichting van een branchevereniging, de Vereniging
Corporate Mediation, is daarbij een belangrijke stap. Gisteren hield de nieuwe branchevereniging haar eerste openbare bijeenkomst in het Amstel Hotel in Amsterdam.
De grote voorbeelden zijn de VSen Engeland, waar mediation voor bedrijven een serieus alternatief
is voor de gang naar de rechter of andere vormen van geschillenbeslechting. ‘Er is geen reden waarom
een vergelijkbare ontwikkeling zich niet in de rest van Europa en in Nederland zal voordoen’, zegt Martin
Brink, mediator en advocaat bij het Utrechtse kantoor Van Benthem & Keulen. Hij is een van de initiatiefnemers van de nieuwe vereniging. De vereniging telt nu een stuk of tien leden, allen mediators met ervaring in zakelijke conflicten.
Mediators hebben ook politiek de wind in de zeilen. Er liggen drie wetsvoorstellen klaar voor behandeling in de Tweede Kamer die mediation in Nederland een stevige steun in de rug geven. Zo moeten partijendie een conflict met elkaar hebben straks de rechter eerst uitleggen of er mediation is geprobeerd, en, zo niet, waarom. De noodzakelijke bezuinigingen op de overheidsuitgaven, ook op het juridisch apparaat, spelen bij deze wetsvoorstellen een
belangrijke rol. Bedrijven zien in theorie de voordelen van mediation. Het conflict kan er sneller en tegen lagere kosten mee beslecht worden. Mediation kan ook beter zijn voor de relatie met de tegenpartij dan een winst of
verlies in een rechtszaak. Ten slotte stelt mediation bedrijven in staat om conflicten met een hoog profiel
buiten de media te houden. In de VS speelt dat motief een belangrijke rol bij de keuze om niet naar de
rechter te stappen.
Volgens Martin Brink weten bedrijven mediators nu vaak nog niet te vinden omdat de markt ondoorzichtig is. Bedrijven eisen van een ‘corporate mediator’ niet alleen bekwaamheid in de techniek van mediation, maar ook kennis van
ondernemingen. ‘Een corporate mediator moet de taal van het bedrijfsleven spreken’, zegt Brink. Nu is in het ondoorzichtige woud van de talloze mediators in Nederland onduidelijk wie over die combinatie van eigenschappen beschikt en wie niet. De VCM moet daar meer duidelijkheid over creëren.
Maar vooralsnog zit corporate mediation nog in de categorie van de grote belofte. Cyril Dumoulin, senior legal counsel bij Shell, vertelde de zaal gisteren dat hij tot nu toe slechts één keer een conflict had opgelost met een procedure die in
de buurt van mediation kwam. Bij zijn Britse en Amerikaanse collega’s ligt dat heel anders. ‘Daar wordt al gauw de vraag gesteld op welk moment het tactisch handig is om mediation in te zetten’, zegt Dumoulin. De hoge kosten van een gang naar de rechter in de VS speelt daarbij een belangrijke rol.
Hij twijfelt niet aan het nut van mediation. ‘Het behoort in de dokterstas van de bedrijfsjurist te zitten.’ De traditionele aanpak van conflicten leidt al gauw tot anderhalf jaar juridisch gesteggel met een klant waar nog gewoon zaken mee
worden gedaan. ‘Daar kan de mediator op zijn plaats zijn.’
Net als bij de bedrijven is mediation ook bij de grote Angelsaksische advocatenkantoren een ingeburgerd alternatief voor een gang naar de rechter. In Nederland lijkt dat nog anders te liggen. Op de sponsorlijst van de eerste bijeenkomst van de VCM stonden de namen van de grote kantoren van Britse afkomst zoals Clifford Chance, Allen & Overy, Linklaters en Freshfields. Van de grote Nederlandse kantoren wasallen Houthoff op de sponsorlijst Martin Brink vertegenwoordigd.

mediator mediation www.quickmediator.nl/mediator