Moet je eerst je testament aanpassen voordat je echt scheidt en/of zelfmoord pleegt? bron:nrc

De Uitspraak: Moet je eerst je testament aanpassen voordat je zelfmoord pleegt?

Moet je eerst je testament aanpassen voordat je echt scheidt en/of zelfmoord pleegt? Met commentaar van NJB-expert M.J.A. van Mourik, emeritus  hoogleraar notarieel- en privaatrecht aan de Radboud Universiteit en oud-notaris te Nijmegen.

De Zaak. Een man en een vrouw willen hun huwelijk ontbinden. Ze zijn in 2005 getrouwd, op huwelijkse voorwaarden. Begin 2012 gaan ze samen naar de notaris om de echtscheiding in der minne te regelen. De notaris stelt allerlei conceptstukken op, maar de echtelieden worden het niet eens. Half mei neemt de man daarom een advocaat en vraagt haar een verzoekschrift tot echtscheiding voor de rechtbank op te stellen. Dat doet de advocaat ook, maar ze wacht nog even met indiening omdat er nog wat uittreksels ontbreken. Eind mei beneemt de man zich het leven. Het echtscheidingsverzoek is dan nog niet bij de rechtbank ingediend. Het stel is overigens kinderloos.

lees verder: http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2014/06/10/de-uitspraak-moet-je-eerst-je-testament-aanpassen-voordat-je-zelfmoord-pleegt/