Oplossen zonder rechter via mediation

Oplossen zonder rechter

Als mensen het met elkaar oneens zijn, kunnen ze naar de rechter gaan. Er zijn ook niet-gerechtelijke manieren om een oplossing te vinden voor een conflict.

Soms laat de rechter de partijen de vrije keuze om een niet-gerechtelijke procedure te volgen. In andere gevallen komt er geen rechter aan te pas en besluiten de partijen onderling om een andere procedure te volgen. In bepaalde zaken is een niet-gerechtelijke procedure verplicht.

Tuchtrechtspraak

Een bekende vorm van rechtspraak waaraan geen rechter te pas komt, is de tuchtrechtspraak. Deze is per beroepsgroep georganiseerd. Een persoon die ontevreden is over bijvoorbeeld een dokter of een makelaar, kan een klacht indienen bij het tuchtcollege van de beroepsgroep. Het tuchtcollege doet dan uitspraak.

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling door een onafhankelijke, neutrale buitenstaander. Als beide partijen daarin geïnteresseerd zijn, kunt u mediation starten zonder de rechter in te schakelen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Als er al een gerechtelijke procedure is gestart, is mediation naast rechtspraak mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de rechter u doorverwijst, of omdat beide partijen aangeven een conflict met behulp van een mediator op te willen lossen. Vooral bij echtscheidingen en omgangsregelingen gebeurt dit steeds vaker.

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Oplossen-zonder-rechter/Pages/default.aspx