Rechtsbijstand en arbeidsconflict via mediator van Quickmediator

n MAX Magazine pakken juristen Jeanine Janssen en Rogier de Haan iedere week een kwestie van een lezer bij de horens.
“Ik heb een arbeidsconflict op mijn werk. Vanwege bezuinigingen is mijn werkplek komen te vervallen. Mijn werkgever wil dus van mij af, maar biedt mij een veel te lage afvloeiingsregeling aan. Ik heb meteen mijn rechtsbijstandverzekering ingeschakeld. Deze wil nu een voorstel aan mijn werkgever doen dat ik veel te laag vind. Ik ben bang dat mijn belangen worden verkwandseld. Beste MAX Ombudsman, is hier iets aan te doen?”

Stap 1: Probeer er eerst uit te komen met de behandelaar zelf.
Stap 2: Doe een beroep op de geschillenregeling.
Goed om te weten:
Voorbeeldbrieven
Als u denkt dat uw rechtsbijstandverzekeraar uw zaak niet goed behandelt, kunt u het volgende stappenplan volgen.

Naar boven

Stap 1: Probeer er eerst uit te komen met de behandelaar zelf.
Vertel allereerst aan de behandelaar van uw zaak zelf wat hij volgens u anders zou moeten doen, en waarom u van mening bent dat hij de zaak niet goed behandelt. Doe dit per brief of mail. Is het resultaat dat de behandelaar de zaak alsnog volgens uw inzichten gaat behandelen, dan is het probleem opgelost. Zo niet, dan volgt…

Naar boven

Stap 2: Doe een beroep op de geschillenregeling.
Elke rechtsbijstandverzekeraar is verplicht om een geschillenregeling aan te bieden. Hoe deze precies werkt, kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. Deze rechten staan er altijd in:
De verzekerde mag een second opinion vragen aan een onafhankelijke jurist of advocaat.
De verzekerde mag zelf bepalen wie de second opinion uitvoert. De rechtsbijstandverzekeraar is verplicht om de keuze van de verzekerde te accepteren.
De kosten die aan de second opinion zijn verbonden, komen voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar.

Naar boven

Goed om te weten:
De uitkomst van de second opinion is bindend voor béide partijen.
Vaak wil de verzekerde dat de jurist die de second opinion heeft uitgevoerd, daarna de zaak ook verder behandelt. De rechtsbijstandverzekeraar is hiertoe echter niet verplicht. Ook als de verzekerde in het gelijk is gesteld, mag de rechtsbijstandjurist de zaak zelf verder behandelen.
De rechtsbijstandverzekeraar is alleen verplicht een advocaat op de zaak te zetten als er geprocedeerd moet worden. Als verzekerde heeft u op dat moment een vrije advocaatkeuze.

bron max

HET BESTE IS ALTIJD EERST UW ZAAK VIA MEDIATION DOOR DE MEDIATOR VAN QUICKMEDIATOR
WWW.QUICKMEDIATOR.NL