Samenwonen en toch alimentatie ontvangen, los het op met de mediator van Quickmediator

Hoewel vaststond dat de vrouw met haar nieuwe partner had samengewoond, diende haar ex-man toch partneralimentatie te betalen. Wat was er aan de hand?

Nadat Anne en Frank na een lang huwelijk besloten om te scheiden, ging Anne samenwonen met haar nieuwe vriend. Wat volgde, was een echte vechtscheiding die lange tijd in beslag nam. De echtelieden konden het maar over weinig zaken eens worden. Dat Anne inmiddels al was gaan samenwonen, voordat ze goed en wel gescheiden waren, had bij Frank kwaad bloed gezet.

Toen Frank bij de echtscheiding hoorde dat hij Anne 352 euro per maand aan partneralimentatie moest betalen, brak zijn klomp. Anne woonde al samen lang voordat de rechter de echtscheiding uitsprak. Waarom zou hij dan nog alimentatie moeten betalen, als het samenwonen van Anne met een ander ‘als waren zij gehuwd’ de alimentatieplicht van hem doorbrak? De situatie ging voor Frank echter van kwaad naar erger: Anne ging in hoger beroep, omdat ze meer alimentatie wilde.

Voorwaarden samenleven
Er is sprake van “samenleven als waren zij gehuwd’, als tussen de samenwonenden een affectieve relatie bestaat van duurzame aard die met zich meebrengt dat de alimentatiegerechtigde en die ander elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Is er van een dergelijk samenleven sprake, dan vervalt de alimentatieplicht van de ex-partner.

Na scheiding nog gehuwd
Het Gerechtshof zag het anders dan Frank. Het stond wel vast dat Anne was gaan samenwonen voordat Anne en Frank waren gescheiden. Echter, de bepaling dat duurzaam samenleven door de alimentatiegerechtigde de alimentatieplicht van de ander opheft, is niet van toepassing zolang de partners nog gehuwd zijn. En Anne en Frank waren nadat de echtscheiding was uitgesproken nog een tijdje gehuwd, omdat de echtscheidingsbeschikking pas zo’n 3 maanden na de echtscheiding werd ingeschreven. Op het moment van inschrijving was de samenleving alweer beëindigd.

Voor zover Frank vond dat hij daarna geen alimentatie meer hoefde te betalen omdat Anne inmiddels weer met een andere vriend was gaan samenwonen, vond het hof dat een uitdraai van een Facebookpagina waarin de nieuwe vriend aangeeft dat Anne zijn partner is, onvoldoende bewijs was dat er van samenleven ‘als waren zijn gehuwd’ sprake was.

Het verzoek van Anne om meer alimentatie te krijgen, werd door het hof toegewezen. Frank betaalt nu 552 euro per maand om Anne in haar onderhoud te voorzien.

Bronnen: jurofoon, Gerechthof Arnhem, 31 januari 2013, LJN BZ2694

Hoge Raad, 11 april 2008, LJN BC3928