vFAS stapt uit de Mediators federatie Nederland

Bron: advocatie.nl

https://www.advocatie.nl/nieuws/vfas-stapt-uit-de-mediators-federatie-nederland/


De Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) stapt per 1 januari 2022 uit de Mediators federatie Nederland (MfN). ‘Uiteenlopende belangen en visies vormen de reden voor dit besluit, schrijft vFAS-voorzitter Alexander Leuftink aan de bijna duizend leden.

De Stichting MfN is een federatie van verschillende mediatorsverenigingen en beroepsgroepen. Voor de vFAS was de federatie vooral nuttig vanwege het register met mediators, ‘als toegangsportaal tot de door de Staat gefinancierde rechtshulp voor de vFAS-scheidingsmediators’. In 2019 nam de Nederlandse Mediatorsvereniging (MNv) al afscheid van de federatie om een eigen koers te varen, onder meer in verband met de herziening van het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand.

Een opmerkelijke stap, aangezien de vFAS in 1995 zelf een van de medeoprichters was van het MfN, destijds gestart als het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Maar ruim 25 jaar later liggen de kaarten schijnbaar heel anders: ‘Voor de vFAS zijn er buiten het federatieverband meer mogelijkheden om de belangen van advocaat-scheidingsmediators beter te kunnen behartigen en de eigen visie omtrent mediation beter onder de aandacht te brengen,’ schrijft Leuftink.

Hij wijst er in de brief verder op hoe de vFAS zelf heeft gepionierd in scheidingsmediation. ‘Maar het is ons in de afgelopen jaren niet gelukt om in federatieverband scheidingsmediaton naar een hoger plan te tillen.’ Hier liggen ‘uiteenlopende belangen en visies’ aan ten grondslag, waardoor de vFAS ‘meer op afstand’ van het MfN-beleid wil staan. Wel wil de vereniging ‘waar mogelijk’ blijven samenwerken met het MfN.

Registerfunctie

“Wij verwachten van de federatie niet meer dan een registerfunctie, terwijl de federatie vooral de laatste jaren steeds meer is opgeschoven naar belangenbehartiging en PR,” verduidelijkt Leuftink desgevraagd. “Dat zijn onderwerpen waar wij als vFAS zelf in investeren en capaciteit voor hebben; die willen we in eigen hand houden.”

De meningsverschillen gaan vooral over de verschillende soorten mediators die in het register staan en de vraag wie het meest gekwalificeerd is om rechtzoekenden te begeleiden in scheidingsmediation, aldus Leuftink. “Denk hierbij aan partijen met andere achtergronden dan familiemediation in het register. Het is dan moeilijk om als vFAS beleid te ondersteunen waar je niet achter kan staan of beleid moet ondersteunen dat zelfs afbreuk doet aan de positie van de advocaat-scheidingsmediator. Juist in tijden waarin de minister voor rechtsbescherming het niet goed voor lijkt te hebben met de advocatuur, is het belangrijk om een duidelijk signaal af te geven in alle experimenten en pilots. Via de MfN is dat niet mogelijk.”