Wat kost een arbeidsconflict?

Waar mensen met elkaar werken, zijn conflicten onvermijdelijk. Maar dit hoeft in veel gevallen niet negatief te zijn. Soms is een conflict zelfs erg nuttig om nieuwe visies te ontwikkelen.

Maar dan moeten de conflicten niet te lang duren. En zeker als één van de partijen wegloopt –door bijvoorbeeld te verzuimen- en het conflict niet uitgesproken wordt, kan het een slepende kwestie worden. Met torenhoge kosten van dien. Maar hoeveel kost dit nu eigenlijk? En waar gaan die kosten in zitten?

De Universiteit Utrecht heeft hier onderzoek naar gedaan , en heeft de kosten eens onder elkaar gezet. Ik ga de cijfers hier niet op een rijtje zetten, die staan overzichtelijk in het artikel vermeld, maar er zijn toch wel een aantal opvallende uitkomsten te zien:

Harde en zachte kosten van een arbeidsconflict

Er wordt ten eerste onderscheid gemaakt in harde kosten en zachte kosten: De ‘harde kosten’ zijn echt in cijfers uit te drukken: vergaderkosten om het probleem op te lossen, verzuimkosten, en de eventuele kosten als het conflict eindigt in een exit (al dan niet vrijwillig ontslag) van een medewerker en een nieuwe medewerker gezocht moet worden.

Daarnaast zijn er de ‘zachte kosten’, de kosten die niet in cijfers uit te drukken zijn: kosten als gevolg van herplaatsing van een medewerker binnen een organisatie, verminderde motivatie, (en daardoor) minder productiviteit.

Hoogste kosten

Wat zijn nu de grootste kostenposten van een arbeidsconflict? Met afstand zijn dit de reeds genoemde exit kosten: de kosten om iemand (definitief) te vervangen. Met stip op nummer twee staan de verzuimkosten. Zoals het artikel vermeldt: ‘de kosten voor betrokkenen (bijvoorbeeld een mediator) en (tijdelijke) vervangingskosten vallen hierbij in het niet’.

Bezuinig niet op een mediator

Maar toch zijn veel werkgevers juist geneigd om op de kosten voor interventies te bezuinigen. Een mediationtraject kost geld. Maar is het ook duur? Blijkbaar valt dit dus relatief mee.

Het is begrijpelijk dat werkgevers kunnen schrikken als ze letterlijk een rekening krijgen van enkele honderden euro’s voor een mediationtraject. Maar u kunt er ook op een andere manier tegenaan kijken: als ik met een mediationtraject iemand een week eerder weer kan laten werken dan dat oorspronkelijk verwacht werd, wat bespáár ik dan aan verzuimkosten? Dan zult u als werkgever vaak in kunnen zien dat bijvoorbeeld een mediationtraject inderdaad qua kosten in het niet valt vergeleken bij de besparing op verzuimkosten.

Mijn advies is: pak ten eerste een conflict actief aan. Laten ‘doorsudderen’ jaagt u op hoge (harde én zachte) kosten. Ten tweede, bezuinig niet op interventies als deze nodig zijn . Dit kan u namelijk op langere termijn heel veel opleveren.

Ten derde, probeer niet koste wat het kost conflicten te vermijden. Dit kan averechts werken.

Immers: ‘een beetje wrijving soms geeft vaak glans’.

bron: http://www.hrbase.nl/forum/topics/wat-kost-een-arbeidsconflict

mediator mediation www.quickmediator.nl/mediator