Zakelijk conflict? eerst via mediation oplossen

Zakelijk conflict? eerst via mediation oplossen

Veel bedrijven werken samen en hierdoor kunnen ook conflicten ontstaan. Dat kan van korte duur zijn, maar het kan ook vastlopen. Mediation is dan de beste weg om te belopen, anders dan de rechtbank,is mediation op basis van vrijwilligheid. Er is dus geen vijandigheid.

Indien de samenwerking spaak loopt en niemand wordt het met elkaar eens, dan kan er een zakelijk conflict ontstaan. Denk aan: ruzie binnen de maatschap, een geschil tussen werknemer en werkgever, verschil van inzicht tussen een afnemer en een leverancier en conflicten tussen aandeelhouders.

Vaak is de grondslag een juridische achtergrond, maar de emoties die erbij komen kijken, kunnen maken dat de zaak hoog oploopt.

Vaak worden er dan advocaten ingehuurd, met hoge voorschotnota’s voor beide partijen. Ook die kunnen zien of procederen nou wel zo verstandig is en proberen veelal te schikken i.p.v. te procederen. Een procedure kost niet alleen veel geld, maar brengt ook veel stress en tijd mee, wat de relatie alleen maar verslechterd.

Pleidooien worden ondersteund door vele producties met zgn. bewijzen wat kwaad bloed zet bij beide partijen. Tevens duurt een procedure maanden tot jaren. Als er claims over en weer zijn, zijn er tevens extreem hoge griffierechten die betaald moeten worden. Na afloop van een procedure is er van een relatie absoluut geen sprake meer.

Daarom is mediation de beste oplossing
Kan dat niet anders? Natuurlijk wel. Er zijn vele vormen van geschilbeslechting en die verlopen vaak plezieriger dan een slepende rechtszaak.

Een daarvan is mediation. Onbekend, maar niet onbemind.

Mediation is in Europa op de kaart gezet door een EU-richtlijn die alle landen in hun wetgeving moeten verwerken. Nederland is daar druk mee bezig, en recent heeft de minister van Justitie aangegeven dat hij mediation meer wil promoten.

Inmiddels wordt mediation straks wettelijk verplicht en zal er een nog grote stormloop komen op mediation.

Wat er uit mediation komt is bindend.

Mediation: van harte aanbevolen