Acht aanbevelingen voor ambtelijke mediators

cht aanbevelingen voor ambtelijke mediators
LOOPBAANMEDIATIONONDERZOEKPARTICIPATIE 951 0
Gemeentelijke mediators kunnen de angel uit conflicten halen, blijkt uit een inventarisatie. “Momenteel wordt mediation – weliswaar voorzichtig – ook intern toegepast.”
In een rapport (zie bijlage) over dit onderwerp vergelijkt het Nederlands Mediation Instituut en de Vereniging GemeenteMediation de situatie in 2007 en vandaag de dag. “Richtte mediation zich in 2007 met name op de relatie overheid – burger, nu wordt mediation – weliswaar voorzichtig – ook intern toegepast”, staat”, staat in het onderzoek. “Als het gaat om conflicten tussen burgers, wordt meestal verwezen naar buurtbemiddeling.”

Voordelen
Het opleiden van ambtenaren tot mediators kost geen arm en been. Het voorkomen van conflicten of het de-escaleren ervan levert flink wat op. Dat scheelt proceskosten, maar zorgt ook voor meer vertrouwen van burgers, zien het instituut en de vereniging als de grote voordelen van bemiddeling. Toch zijn er nog zeker verbeterpunten: “Jammer is dat gemeenten nog weinig werk maken van goede voorlichting aan inwoners over de mogelijkheden van mediation of een informeel gesprek.”

zie verder: http://www.gemeente.nu/Loopbaan/Nieuws/2013/4/Acht-aanbevelingen-voor-ambtelijke-mediators-1239388W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2013-04-26|[ERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.]