Nieuwe wet registermediator kost 200 per uur! Quickmediator 75,- per uur!

Het is goed dat mediation nu verplicht wordt alvorens te gaan procederen, het is immers ook altijd beter om het samen op te lossen dan vechtend met advocaten. Veelal leiden procedures ook tot overleg en comparities, omdat de rechter het ook even niet weet. SAMEN oplossen. Dat gaat vaak niet meer, daarom een mediator, niet één met een rekening van 200,- per uur, maar een ervaren mediator voor € 75,- per uur!

De nieuwe wet register mediator is weer een ambtelijk stuk van onvermogen. Dikke registers met allerlei dure diplomas en dure mannen die zgn. toezicht moeten houden. Er is al een register bedrijf met allerlei dure opleidingen en certificaten, deze mensen kunnen door de hoge kosten amper de broek op houden! en moeten wel 200,- per uur vragen, omdat ze maar een paar zaken hebben per jaar.

Quickmediator heeft veel meer zaken per mediator en zijn ook allen QM-geregistreerd, vraagt u het eerste gesprek aan, kunt u zien of mediation voor u in aanmerking komt! www.quickmediator.nl

De klik met uw mediator is belangrijker als welk register dan ook!

hieronder de nieuwe wet:

6. De Wet registermediator
6.1. Uitgangspunten
Binnen het totaalpakket van wettelijke maatregelen ter verdere stimulering van
mediation in de praktijk, regelt het voorliggende wetsvoorstel de invoering van een
register voor mediators. Uitsluitend mediators die voldoen aan – onder meer – bepaalde
opleidingseisen komen voor inschrijving in aanmerking.

Deze opleidingseisen dienen deels bij algemene maatregel van bestuur te worden uitgewerkt. Een suggestie voor een algemene maatregel van bestuur is als bijlage bij de artikelsgewijze toelichting bij het
wetsvoorstel aangereikt. Om ingeschreven te blijven staan, dienen mediators opleidingen
te volgen en dienen zij regelmatig in de praktijk mediations te begeleiden. Voor bepaalde
overheidsinstellingen wordt de verplichting geïntroduceerd om voor mediationdiensten in
beginsel uitsluitend geregistreerde mediators in te zetten.

In het register opgenomen mediators kunnen uit het register worden geschrapt door toepassing van het tuchtrecht waaraan zij met dit wetsvoorstel eveneens worden onderworpen. Aan ingeschreven
mediators wordt de wettelijk beschermde titel van registermediator toegekend. Daarmee
kunnen zij zich op een voor derden eenvoudig herkenbare manier afficheren als een
professionele mediator die voldoet aan de wettelijke standaarden van kwaliteit en
integriteit.
Rechtzoekenden kunnen zich met een gerust hart tot de registermediator
wenden. De betrokken registermediator voldoet immers aan de opleidingseisen, beschikt
over de benodigde juridische kennis en heeft voldoende ervaring om zijn inzet te
rechtvaardigen. De regeling van een wettelijk register voor mediators, een beschermde
28 titel voor registermediators en een vorm van tuchtrecht bevorderen de inzet van
professionele, geëquipeerde dienstverleners in de praktijk en daarmee het gebruik van
mediation als daadwerkelijke oplossing voor een grote variëteit aan geschillen.

Voor bepaalde (overheids)instellingen wordt het met dit wetsvoorstel verplicht om,
ingeval zij het instrument mediation inzetten, de diensten van een registermediator af te
nemen.

Het wetsvoorstel ontneemt echter aan private partijen geenszins de mogelijkheid
om bij een mediation gebruik te maken van niet-geregistreerde mediators.

Dit betekent bijvoorbeeld dat allerlei, in brede diversiteit, in de praktijk voorkomende vormen van
mediation als echtscheidingen, arbeidsconflicten (zoals het succesvolle instrument buurtbemiddeling) niet onder het bereik van deze wet vallen.

Een ieder mag (blijven) bemiddelen in geschillen en mag zich
bemiddelaar of mediator noemen, zonder specifieke vooropleiding of ervaring.

Uitsluitend wanneer men op basis van een toevoeging op grond van de Wet op de rechtsbijstand
(hierna: Wrb) gebruik wenst te maken van een mediator geldt in beginsel het
uitgangspunt dat een geregistreerde mediator wordt toegevoegd.

Zie verder wetsvoorstel: http://www.internetconsultatie.nl/mediation