In naam der Koningin is nu In naam der Koning!

In naam der Koningin is nu In naam der Koning!

Indien u dit soort brieven krijgt is het al te ver gegaan, u bent immers in een vergaand conflict, u dient nog maar af te wachten waar dit eindigt.

U heeft een dagvaarding ontvangen of u bent aangemaand betreft een betaling via de deurwaarder. waarom is het zo ver gekomen? U bent financieel in de problemen geraakt, of u bent in conflict geraakt waardoor u niets meer wilde, u liet alles maar gaan. Indien er dan een tegenpartij is die u juridisch gaat benaderen met advocaten, kunt u vaak niets anders meer dan ook een advocaat in te schakelen.

Dat zijn momenten waardoor alles al is geëscaleerd, zodra advocaten ten strijde gaan, gaan aan twee kanten de rekeningen binnen stromen.

De oude uitspraak:  “Wie procedeert om een koe, geeft er één toe!” gaat hier dan zeker op!

       Die pleit om een koe

wie procedeert om een koe, geeft er een toe

Procederen kost geld, zelfs na veroordeling van de tegenpartij in de proceskosten ; die dekt namelijk nooit de werkelijk gemaakte kosten. Daarom: procedeer niet over kleinigheden; daar is de rechtspraak niet voor: ‘de minimis non curat praetor’, zei men in Rome, ofwel ‘kleinigheden zijn geen zaak  voor de rechter’.

In de tegelwijsheid ‘die pleit om een koe geeft er één toe’ is de advocaat  die de koe melkt terwijl partijen om die koe strijden de enige die van het procederen profijt trekt.

Mediator mediation

Ten alle tijden kunt u overgaan tot mediation, het is nooit te laat!

Quickmediator geeft het eerste gesprek altijd gratis! Mail nu uw mediator in uw regio www.quickmediator.nl/mediator

het zal verhelderend zijn voor u!