Arbeidsrecht Arbeidsconflict niet via advocaat, maar oplossen via mediator van Quick mediator!

Arbeidsrecht
U kunt bij de mediator van Quick mediator ook kiezen voor mediation in arbeidszaken, een aanpak die met name bij arbeidsconflicten een voor alle betrokkenen aanvaardbare en bevredigende oplossing kan bieden. Werkgever en werknemer komen niet langer tegenover elkaar te staan, maar worden onder de begeleiding van een mediator van Quick mediator in staat gesteld een conflict bij de oorzaak aan te pakken, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot herstel van een werkbare situatie of duurzame terugkeer van een werknemer naar het arbeidsproces. Hiernaast kunt u ook voor zogenaamde ‘exit-mediations’ bij een mediator van Quick mediator terecht. De mediator van Quick mediator begeleid dan partijen in het proces om uit elkaar gaan.
www.quickmediator.nl