Echtscheiding niet via advocaat maar via mediator van Quick mediator

Echtscheiding
Echtscheidingsbemiddeling met behulp van een professionele mediator van Quick mediator is een goed alternatief voor partijen die escalatie willen voorkomen en liever niet zo ver gaan dat ze hun geschil voorleggen aan de rechter. Echtscheiding brengt vele vragen en onzekerheden met zich mee. Als gespecialiseerde scheidingsbemiddelaar brengen de mediator van Quick mediator ordening aan, maar bied de mediator van Quick mediator ook ruimte voor de emoties die bij elke scheiding meespelen. In de bemiddeling wordt een klimaat gecreëerd waarin u tot afspraken met elkaar kunt komen. De afspraken die u bij een echtscheiding maakt worden neergelegd in een echtscheidingsconvenant, ook wel convenant genoemd. Deze overeenkomst vormt de basis voor een nieuwe toekomst die u onder de begeleiding van de mediator van quick mediator zorgvuldig gaat voorbereiden.
www.quickmediator.nl