Conflict Politieacademie muurvast

Minister Opstelten weigert een kritisch rapport over de leiding van Politieacademie aan de ondernemingsraad van de academie te geven. Daardoor is de crisis bij het opleidingsinstituut van politie verder verhevigd. Volgens de ondernemingsraad zit de zaak muurvast.

Het rapport is opgesteld door oud-korpschef Peter Vogelzang van Utrecht. Volgens bronnen van de NOS constateert hij dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwenscrisis en dat ingrepen op het hoogste bestuurlijk niveau noodzakelijk zijn.

‘Onhoudbaar’
Hierdoor is volgens betrokkenen de positie van bestuursvoorzitter en oud-generaal Ad van Baal onhoudbaar geworden, maar Van Baal zou dinsdag in een gesprek op het ministerie hebben gezegd dat hij niet wil opstappen.

De aanleiding voor het onderzoek door Vogelzang was een breuk tussen de ondernemingsraad en het college van bestuur. De ondernemingsraad heeft er geen vertrouwen in dat Van Baal met succes veranderingen bij de Politieacademie kan doorvoeren.

Ultimatum
Het overleg met Van Baal werd in december opgezegd. Vogelzang heeft zijn bevindingen onlangs aangeboden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie en de raad van toezicht van de Politieacademie.De ondernemingsraad wilde het rapport ook hebben en stelde de raad van toezicht en het ministerie een ultimatum dat donderdagmiddag afliep.

Volgens de ondernemingsraad wordt verstrekking geweigerd omdat de raad van toezicht vreest dat het rapport uitlekt.

Het voorstel van het ministerie en de raad van toezicht dat de ondernemingsraad het rapport wel mag komen inkijken, is door de ondernemingsraad verworpen. In een intern bericht noemt de ondernemingsraad het voorstel onaanvaardbaar.

Kamer informeren
Een woordvoerder van Opstelten bevestigt dat besloten is dat de ondernemingsraad het rapport niet krijgt. “De minister wilt eerst de Kamer informeren. De ondernemingsraad wilde het rapport om een reactie voor te bereiden en die mogelijkheid hebben we gegeven. Ze mochten het rapport inzien, maar die kans is niet gegrepen”, aldus de woordvoerder.

De zegsman benadrukt dat Opstelten ook snel duidelijk wil over de situatie bij de Politieacademie. “Tegelijkertijd hecht hij aan een zorgvuldige reactie op het rapport”, voegt hij eraan toe. Opstelten belooft dat de Kamer het rapport in de tweede helft van april krijgt.

een mediator kan verhelderend werken en samen aan een oplossing werken! mediation mediator quickmediator