Mediation ook in de kerk!

Drie verjaarde misbruikgevallen kerk toch naar OM
De commissie-Deetman heeft drie gevallen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk gemeld aan het Openbaar Ministerie (OM).

De gevallen zijn verjaard, maar omdat de gemelde mishandelingen zo ernstig waren, zijn ze toch aan het OM doorgegeven. Dat meldde de commissie-Deetman maandag, op basis van vervolgonderzoek naar misbruik van meisjes binnen de kerk.
Uit het vervolgonderzoek zijn alleen verjaarde strafbare feiten naar boven gekomen. Bij ruim 40 procent van de nieuwe meldingen is sprake van ernstig seksueel misbruik met vergaande seksuele handelingen en penetratie.

Het OM kan in strafrechtelijke zin niets met de drie gevallen. Verjaard is verjaard, vervolging is simpelweg niet meer mogelijk.
”We hebben de meldingen binnengekregen”, aldus een woordvoerder van het OM. ”We bestuderen nog één geval. De andere twee waren geanonimiseerd, daar kunnen we weinig mee.”

Het zwaardere seksuele geweld wordt meestal gepleegd door mannen, het lichtere seksuele misbruik zowel door mannen als vrouwen. Slechts in 6 procent van de gevallen gaat het over een vrouwelijke pleger.
Thuis
Vrouwen en meisjes werden het vaakst thuis (40 procent) en in de parochie (30 procent) seksueel misbruikt. Fysiek geweld gebeurde vooral in instellingen zoals kindertehuizen en ziekenhuizen.

De meeste vrouwen waren tussen de 6 en 14 jaar oud toen het seksueel misbruik en/of geweld begon. Drie kwart van de melders is meerdere keren misbruikt. De meeste meldingen gingen over misbruik in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw.
Bemiddeling
De Rooms-Katholieke Kerk moet bemiddeling tussen vrouwelijke slachtoffers van (buitensporig) geweld mogelijk maken. Dat adviseert Wim Deetman naar aanleiding van de bevindingen in het vervolgonderzoek naar seksueel misbruik en geweld binnen de kerk.
De onderzoekers wilden komen tot een duidelijke definitie van (excessief) geweld, maar dat is niet gelukt. Omdat een standaard klachtenprocedure hierdoor niet mogelijk is. Deze bemiddeling moet leiden tot ”heling, erkenning en herstel in combinatie met financiële genoegdoening”, vindt de commissie.
Deetman adviseert om bij de behandeling van klachten niet zozeer te focussen op de harde bewijsbaarheid van het geweld, maar meer op de aannemelijkheid van het ondervonden geweld. Bij bemiddeling moet dan niet eerst bewezen worden dat het allemaal klopt.
Excuses
”Aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit van iedere mens, en zeker van kinderen, is onder alle omstandigheden verwerpelijk. Het mag zeker in de Kerk niet voorkomen’’, stellen de organisaties.
De hogere oversten zeggen zich te zullen ”inzetten om slachtoffers recht te doen, leed te erkennen en wonden zo goed mogelijk helpen genezen”.
De bisschoppen en de hogere oversten benadrukken het belang van goede zorg voor kinderen die aan de Rooms-Katholieke Kerk waren toevertrouwd. ”Dat het daar in het verleden in concrete gevallen aan heeft ontbroken laat dit rapport nogmaals zien, heel specifiek nu voor meisjes. Het is pijnlijk dit te moeten constateren,” aldus de hogere oversten en de bisschoppen.
Onderzoek
De commissie onder leiding van Wim Deetman deed eerder al onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk.
Uit dat onderzoek bleek dat door falend toezicht tussen de 10.000 en 20.000 kinderen misbruikt konden worden in katholieke instellingen en internaten.
Voor dit vervolgonderzoek kwamen 181 nieuwe meldingen binnen van minderjarige slachtoffers over seksueel misbruik, al dan niet in gecombineerd met geweld. 79 meldingen werden verder onderzocht. Ook 71 oude meldingen, uit het vorige onderzoek, werden meegenomen.
Teleurstellend
Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) noemt het rapport van de commissie-Deetman in een reactie”uitermate teleurstellend”. Het rapport roept meer vragen op dan het antwoorden geeft, stelt de organisatie die zegt ongeveer zeventig vrouwen te vertegenwoordigen.
Volgens de vrouwen was de aanmeldtijd extreem kort. “Vrouwen hebben de tijd nodig in dit soort gevallen, en een vertrouwd contactpersoon”, aldus een woordvoerster.
“Het rapport besteedt opvallend weinig aandacht aan het seksueel misbruik van en psychisch en fysiek geweld tegen meisjes door priesters of andere aan de kerk gebonden mannen binnen de parochiale dan wel familiesfeer. Er is zelfs in geen enkele parochie verder onderzoek naar gedaan”, stelt het VPKK.
Door: ANP/Novum

mediation mediator quickmediator