Mediation met mediator van Quickmediator steeds meer aanvragen!

Consumenten en bedrijven kiezen op steeds grotere schaal meer en meer voor mediation via de mediator van Quickmediator.
Partijen die daarvoor in aanmerking komen, zijn diegene die nog enigzins on “speaking term”zijn. De mediator van Quickmediator kan hier een zeer grote rol in spelen om zaken samen op te lossen.
Men ziet ook wel in dat procederen niet altijd tot de gewenste uitspraak komt. Er zijn altijd verliezers, ten eerste de extreme procedure kosten als advocaatkosten, griffierechten en de zeer lange tijd wat een procedure kost.
Dat ook niet alleen, veelal krijgt met psychische klachten en stress van langdurige procedures.

Een mediator van Quickmediator is een ervaren mediator die exact weet hoe mediation uit te voeren tussen twee partijen. Veelal leent een echtscheiding en een arbeidsconflict zich uitermate geschikt voor mediation.

Veelal moet men bij een echtscheiding met kinderen verder met elkaar, wat is dan prettiger als de echtscheiding dan samen geregeld is, mediation dus!

ook bij een arbeidsconflict kan veel ellende voorkomen worden door het met elkaar op te lossen, de arbeidsovereenkomst wordt samen gecontinueerd of beëindigd.

Wilt u weten hoe uw conflict met een mediatior van Quickmediator op te lossen is?
Vraag een Gratis gesprek aan, dit zal verhelderend zijn voor u!
www.quickmediator.nl