Conflicten oplossen via mediation of de rechter?

Het initiatiefwetsvoorstel voor mediation moet ervoor zorgen dat mediation professioneler wordt aangepakt en dat burgers, werknemers en organisaties zich eerder wenden tot mediation in plaats van een gerechtelijke procedure. U heeft tot 23 mei 2013 de mogelijkheid om uw mening hierover te geven via een internetconsultatie.

Tot 23 mei 2013 is het mogelijk om op internetconsultatie.nl te reageren op het initiatiefwetsvoorstel voor mediation. Het wetsvoorstel moet mediation professioneler maken en het gebruik van bemiddeling bij een (arbeids)conflict stimuleren. Met mediation is een gang naar de rechter niet nodig. Mediation kan sneller en goedkoper zijn als een werkgever bijvoorbeeld een arbeidsconflict heeft met een werknemer die niet goed functioneert.

Mediation is straks niet vrijblijvend
Op dit moment is mediation ook al mogelijk, maar kunnen de partijen die een overeenkomst met elkaar sluiten nog onder de afspraken uit, door alsnog naar de rechter te stappen. Het wetsvoorstel maakt daar een eind aan. Als in het mediationcontract staat dat de partijen verplicht zijn om een meningsverschil over de uitkomst aan de mediator voor te leggen, zitten ze daaraan vast. Spant een werkgever een zaak aan tegen een werknemer die disfunctioneert, dan zal een rechter straks vragen waarom de werkgever geen mediation heeft geprobeerd.

Mediation biedt mogelijkheden voor uw Ondernemeingsraad R
Overigens is het voor mediation van belang dat een werkgever nog wel ‘on speaking terms’ is met de werknemer. De partijen moeten het immers eens zien te worden over de uitkomst. Misschien niet zozeer om de arbeidsrelatie te redden, maar wel om het dienstverband netjes te beëindigen. Een goed bemiddelingstraject, waarbij de partijen in goede harmonie uit elkaar gaan, is voor iedereen prettig. Ook voor uw OR biedt mediation een mogelijke oplossing als u er niet meer uitkomt met de bestuurder. Het doel is immers om samen het probleem op te lossen. Via mediation is het ook beter mogelijk om de relatie met de bestuurder in stand te houden, dan als uw OR naar de rechter zou stappen.
bron: rendement.nl

mediation mediator www.quickmediator.nl