Peter van Schelven coauteur van nieuw boek over ICT mediation

Peter van Schelven coauteur van nieuw boek over ICT-mediation
29 apr 2013 om 09:45
In de ICT-sector maakt men met grote regelmaat gebruik van mediation. Veel conflicten en geschillen tussen opdrachtgever en leverancier worden voorgelegd aan mediation, waarbij beide partijen zoeken naar een minnelijke oplossing voor het ICT-geschil. Doel hiervan is om ontwrichtende, langslepende en dure rechtszaken te voorkomen en een oplossing te vinden, die recht doet aan de belangen van alle bij het geschil betrokken partijen.
lees verder: http://www.nederlandict.nl/?id=12779

mediation mediator quick mediator www.quickmediator.nl