Een arbeidsconflict samen oplossen met Quick mediator

Een arbeidsconflict samen oplossen met Quick mediator

Veelal denken mensen dat een arbeidsconflict via de rechter uitgevochten moet worden.

Niets is minder waar, de werkgever en werknemer kunnen dit samen heel goed op lossen. Indien een rechter ziet dat er een conflict ook samen is op te lossen dan roept de rechter partijen bij elkaar voor een comparitie.

Dan moeten partijen dit samen even snel op de gang zien op te lossen, wat niet altijd de beste oplossing is.

Heeft u een conflict, waarbij u niet meer verder met elkaar kunt en daarbij hulp nodig heeft, vraag dan eens om een Quick mediator, dit zal verhelderend werken voor beide partijen.

De Quick mediator zal er een ander licht over laten schijnen, wat bij beide partijen de ogen zullen openen.

www.quickmediator.nl