Franchise is crisis bestendig, start nu ook als mediator!

Franchise is crisisbestendig

http://www.ing.nl/Images/Trends_in-franchising-deel-1_tcm7-114180.pdf?id=20130822042140
Franchise presteert beter dan de sector
In vijftien jaar tijd is het aantal franchiseformules in
Nederland meer dan verdubbeld. Juist in tijden van
crisis blijft franchise aantrekkelijk. In dit rapport een
overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen die momenteel in franchiseland spelen.
Wat is franchise?
“Franchise is een hechte vorm van samenwerking tussen
juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de
franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling producten
en diensten aanbieden aan afnemers.” Zo luidt de officiële
formulering van de Nederlandse Franchise Vereniging
(NFV).
Kort samengevat komt het er bij franchise op neer dat een
zelfstandig ondernemer, de franchisenemer, een zakelijke
overeenkomst aangaat met een franchise organisatie, de
franchisegever. Tegen betaling kan de franchisenemer gebruik maken van de handelsnaam van de franchisegever. Het
is belangrijk daarbij te melden dat de franchisenemer volledig voor eigen rekening en risico opereert.
Welke vormen van franchise zijn mogelijk?
Hardfranchise: in geval van hard franchise gelden harde, gedetailleerde afspraken over vrijwel de gehele bedrijfsvoering. Zaken als het winkelconcept, het assortiment, de inkoop
en de marketing worden door de franchisegever bepaald.
Hardfranchise is de meest voorkomende vorm van franchise.
Soft-franchise: in tegenstelling tot hardfranchise is softfranchise voor de franchisenemer vrijblijvender. De franchisenemer heeft binnen bepaalde kaders meer speelruimte en
keuzevrijheid met betrekking tot zaken als het te voeren assortiment en de inkoop. Het risico bestaat hierdoor wel dat
de formule enigszins verwatert als iedere ondernemer deze
keuzevrijheid benut.
De meeste grote franchiseformules hebben naast franchisevestigingen ook eigen vestigingen. Het aantal eigen vestigingen verschilt per formule.
Tabel 1 Vijftien jaar franchise in Nederland
1997 2011
Aantal franchiseformules 360 739
Aantal franchisevestigingen 14.330 29.781
Aantal medewerkers 117.500 270.300
Omzet vestigingen (in mln euro’s) 9.257 31.256
Bron: NFV
Voor- en nadelen van franchise
Franchise heeft zowel voor de franchisegever als voor de
franchisenemer voor- en nadelen. Omdat de belangen van
de franchisegever verschillen van die van de franchisenemer
worden de voor- en nadelen voor iedere partij apart beschreven.
Voordelen voor de franchisenemer:
– gebruikmaken van een bekende en succesvolle
formule, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden;
– de franchisenemer verkrijgt het alleenrecht om de
handelsnaam in een bepaald gebied te exploiteren;
– direct bij de start een beproefd product- of dienstenpakket aanbieden;
– kostenvoordeel doordat een aantal activiteiten,
waaronder marketing, assortimentsbepaling en inkoop, centraal wordt geregeld;
– franchisegever is verantwoordelijk voor het onderhoud van de formule;
– begeleiding en advies bij ondernemerschap;
Nadelen voor de franchisenemer:
– franchisenemer betaalt voor het gebruik van het
franchisesysteem;
– franchisenemer moet zich conformeren aan de richtlijnen en procedures van de franchisegever;
– minder vrijheid vergeleken met het ongebonden
ondernemerschap;
– het ondernemersrisico ligt volledig bij de franchisenemer;