Jong geleerd, oud gedaan! mediation al op school!

Mediation
Als daltonschool vinden we het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid leren nemen. Die verantwoordelijkheid gaat niet alleen over het eigen werk, maar betreft ook verantwoordelijkheid voor andere kinderen en voor de sfeer op school.
Al een poosje zijn we ons daarom aan het oriënteren op het onderwerp Mediation. Wij hebben daarover al een keer iets geschreven in de Valkinfo.
Bij mediation leren de oudere kinderen (groep 8) om meningsverschillen tussen kinderen op te lossen op het schoolplein. Vorig jaar is besloten dat in de loop van dit jaar in te voeren. Die invoering houdt in dat de ‘mediators’ inmiddels een training van meester Jans hebben gekregen over hoe je ruzies oplost: met hoor en wederhoor. In de andere klassen is de komst van de mediators ook voorbereid en we zijn er nu klaar voor om dit na de paasdagen te laten beginnen.
We verwachten veel van deze opzet. Kinderen kunnen veel dingen echt goed met elkaar oplossen en de mediators leren ongemerkt ook veel over hun eigen gedrag en oefenen hun sociale vaardigheden.
Natuurlijk zullen zij geen vervangers zijn van de pleinwacht. De leerkrachten houden net als voorheen toezicht, maar kinderen kunnen voortaan eerst naar de mediators.
http://www.hetvalkhof.nl/nieuws/25-algemeen/336-mediation.html