Verdelen en verrekenen bij echtscheiding per 1 april 2013, snellere afhandeling bij Rechtbank

Verdelen en verrekenen bij echtscheiding per 1 april 2013

Na echtscheiding dienen er afspraken gemaakt te worden over alle bezittingen en schulden.

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan geldt als wettelijk uitgangspunt dat alle activa en passiva bij helften tussen de ex-echtelieden worden verdeeld.
Zijn er huwelijks voorwaarden van kracht, dan bepaalt de eerder opgestelde notariële akte óf en hoe de bezittingen en schulden verrekend dienen te worden.

Op dit moment is het nog zo, dat de Rechtbank meestal een tweedeling maakt in een echtscheidingszaak.

De Rechtbank beslist eerst op het verzoek tot echtscheiding, de zorgregeling, kinder- en partneralimentatie en de (huur)woning. Het verzoek tot verdeling of verrekening van de bezittingen en schulden wordt voor de duur van drie maanden of langer afgesplitst en pas in een later stadium inhoudelijk behandeld tijdens een aparte zitting.
Scheidingsprocedures hebben door deze manier van werken bij de Rechtbank een lange looptijd, met alle complicerende factoren van dien.

Met ingang van 1 april 2013 komt er echter landelijk verandering in de manier waarop de Rechtbank scheidingsverzoeken gaat behandelen.

Alle verzoeken die in het kader van de echtscheiding aan de Rechtbank worden voorgelegd, worden op de eerste zitting in de echtscheidingsprocedure behandeld. Van afsplitsing van verdeling- en verrekeningsverzoeken is dus geen sprake meer.
Groot voordeel van deze nieuwe manier van werken is natuurlijk dat de scheidingsprocedures bij de Rechtbank sneller verlopen.

Punt van aandacht is wel, dat de scheidingsprocedure nieuwe stijl een zeer goede voorbereiding vereist.
Voordat het scheidingsverzoek bij de Rechtbank wordt ingediend, dient er niet alleen een Ouderschapsplan te zijn opgesteld – wettelijke eis sinds 1 maart 2009 – maar dient er tevens helder in kaart te worden gebracht welke activa en passiva voor verdeling of verrekening in aanmerking komen en hoe deze verdeling c.q. verrekening er daadwerkelijk uit dient te zien. Alles natuurlijk voorzien van bewijsstukken.

Met behulp van een checklist wordt het verzamelen van deze stukken voor u makkelijker gemaakt. Uiteindelijk dienen alle gegevens via een zogenaamd webformulier door de betrokken advocaten tijdig digitaal te worden aangeleverd bij de Rechtbank.

De checklist voor gemeenschap van goederen, maar ook huwelijkse voorwaarden en een model inboedellijst zijn via uw mediator van Quickmediator verkrijgbaar.

echtscheiding mediator advocaat Quickmediator