kamervragen over hypotheekrenteaftrek en echtscheiding

http://www.seh.nl/fileupload/beantwoording-kamervragen-over-hypotheekrenteaftrek-en-echtscheiding.pdf

De minister stelt in de beantwoording geen verdere verruiming voor in de fiscale wetgeving. Met het oog op het restschuldrisico is reeds geregeld dat de restschuld als gevolg van een eventueel verkoopverlies met tijdelijke renteaftrek zonder aflossingsverplichting kan worden meegefinancierd.

Vraag de mediator van Quick mediator om meer info over uw situatie.