Ook gemeentes kiezen steeds meer voor mediation en met succes!

Bemiddeling en mediation bij de gemeente Lelystad
U heeft een geschil met de gemeente en komt u er met de betreffende afdeling niet uit. U denkt er misschien wel over juridische stappen te nemen. Dat is echter ook niet een prettige stap. Sinds een aantal jaren kunt u kiezen voor de mogelijkheid van bemiddeling met de gemeente. Dit blijkt vaak meer op te lossen dan een formele bezwarenprocedure.

Goede oplossing
In meer dan 80% van de gevallen lukt het dan om samen tot een goede oplossing te komen. Een oplossing waar u en de gemeente bij gebaat zijn. Bemiddeling is zowel mogelijk voor inwoners als voor bedrijven en verenigingen. Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden en u verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid naast de formele bezwaarprocedures.

lees verder: http://www.lelystad.nl/bemiddeling

mediation mediator Quick mediator www.quickmediator.nl