Mediation bij verstoorde arbeidsrelaties: een conflict oplossen met de hulp van een neutrale bemiddelaar

Conflicten op het werk

Conflicten op het werk zijn aan de orde van de dag. Het gros verdwijnt vanzelf, want mensen zijn uitstekend in staat om hun conflicten zelf op te lossen. Vaak volstaat een goed gesprek om de zaak weer in banen te leiden. Maar soms lukt dat niet. Dan kan een arbeidsconflict het plezier in het werk flink vergallen.

Conflict en ziekzijn

Wanneer een conflict op het werk hoog oploopt, meldt een werknemer zich vaak voor korte of lange tijd ziek, als daad van protest of omdat hij of zij door het conflict arbeidsongeschikt is. De Wet Poortwachter verplicht werkgever en werknemer tot het maken van een probleemanalyse en een plan van aanpak opdat de werknemer weer snel reïntegreert. Maar als aan dat ziek zijn een conflict ten grondslag ligt, moet de aanpak van dat conflict een essentieel onderdeel zijn van het reïntegratieplan.

Mediation bij arbeidsconflicten

Mediation is een manier van conflictoplossing waarbij een neutrale persoon partijen helpt om een oplossing te vinden. Mediation kan leiden tot een volledig herstel van de arbeidsrelatie, maar ook tot een beëindiging daarvan. Partijen bepalen zelf de uitkomst.

Bij mediation gaat het niet om de vraag wie gelijk heeft. Mediation doet recht aan beide partijen: geen winnaar, geen verliezer, maar het samen oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar. De kern is daarbij om standpunten en gebeurtenissen uit het verleden te vertalen in belangen van partijen en een toekomstige situatie. Partijen brengen zelf een oplossing tot stand. Een geslaagde mediation wordt in het algemeen afgesloten met een overeenkomst waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd.

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij mediation:

 • Vrijwilligheid: partijen moeten bereid zijn om samen het probleem op te lossen, ze kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen.
 • Vertrouwelijkheid: iedereen die bij de mediation aanwezig is, verplicht zich tot geheimhouding.

Voordelen van mediation

Het oplossen van een conflict via mediation heeft belangrijke voordelen voor partijen:

 • Het voorkomt een verdere beschadiging van de relatie tussen hen. In de praktijk blijkt dat de relatie tussen mensen vaak verbetert door mediation.
 • Het laat mensen ruimte om zelf een creatieve oplossing voor hun geschil te vinden, die recht doet aan alle partijen.
 • In vergelijking met een rechtbankprocedure werkt mediation kostenbesparend en is het een stuk minder tijdrovend.
 • Het voorkomt langdurig situationeel ziekteverzuim en onnodige instroom in de WAO
 • Het voorkomt de kosten van een ontslagprocedure

Resultaten van mediation

Uit onderzoek is gebleken dat de inzet van mediation bij arbeidsconflicten de volgende resultaten oplevert:

 • In 24% van de mediations is de werknemer weer bij zijn werkgever aan het werk gegaan
 • In 11% van de gevallen heeft de werknemer een andere baan gevonden.
 • In 28% van de gevallen is het dienstverband beëindigd, zonder dat de werknemer elders al een nieuwe baan had.
 • In 36 % van de gevallen is de mediation zonder oplossing beëindigd: bij 4% stond de aard van de ziekte in de weg aan een oplossing; in 32% van de gevallen bleek een gezamenlijke oplossing niet mogelijk.

De rol van de mediator

De mediator is onpartijdig, neemt geen standpunt in, en neemt geen beslissing over het conflict. Wat doet zij wel?

De mediator begeleidt de communicatie tussen partijen en helpt hen om oplossingen te vinden. Door partijen te vragen over hun belangen, over hun achterliggende waarden, en door hen te helpen om naar elkaar te luisteren, probeert een mediator een constructief gesprek op gang te krijgen.

Werkwijze en aanpak

Een mediation start ik met een intake-gesprek met de partijen afzonderlijk, om te kunnen bekijken of het conflict zich leent voor mediation. Vervolgens vindt een aantal sessies plaats met beide partijen, afhankelijk van de tijd die nodig is om tot een oplossing te komen. De mediation eindigt met een overeenkomst waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd.

bron: www.guusjevandeven.nl

Vind hier uw mediator van Quickmediator
https://quickmediator.nl/mediator