Mediation mediator echtscheiding advocaat bemiddelaar conflictoplosser arbeidsconflict echtscheidingsmakelaar echtscheidingsadvocaat

Over mediation

 • Bent u het oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin?
 • In conflict met uw leidinggevende over de samenwerking op uw afdeling?
 • Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen?
 • In een conflict verzeild over de toekomst van uw familiebedrijf?

Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af.

Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor u allebei acceptabel is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen.

Met mediation lost ú zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt de communicatie weer op gang,  begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website en andere sites. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.

Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.

Eigenlijk zijn veel uiteenlopende conflicten geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten.

Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Of mediation geschikt is voor uw conflict, hangt af hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat u het conflict echt op wilt lossen, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Mediation is uitermate geschikt in deze gevallen:

 • U wilt de oplossing in eigen hand houden.
 • U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen.
 • U bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
 • U bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt.
 • U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.
 • Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt het conflict wel graag opgelost hebben.

De voordelen van mediation zijn:

 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
 • Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
 • Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen.
 • Mediation heeft een informeel karakter.
 • Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.
 • Er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.

Wanneer werkt mediation niet of minder goed?

 • Eén van de partijen wil absoluut geen mediation.
 • Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen.
 • Het conflict is al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten (bijvoorbeeld bij fysiek geweld).
 • Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging).
 • bron: nmi