Rapporten, Verslagen en Brieven over mediation mediator

Rapporten, Verslagen en Brieven

Documenten bij ‘campagne ter bevordering van mediation’
– Projectplan ‘campagne ter bevordering van mediation’
– Position paper ‘Mediation 2.0’
– Toelichting op position paper ‘Mediation 2.0’

Grensoverschrijdende mediations
Het aantal grensoverschrijdende mediations is in de periode 2010-2011 gegroeid met circa 1500 zaken. Dat blijkt onderzoek van Stratus marktonderzoek.  

Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3
NMI-mediators die zich na juli 2012 willen inschrijven voor de familiepraktijk moeten een door het NMI geaccrediteerde opleiding ‘familiemediation’ hebben gevolgd en hun vakbekwaamheid onderhouden met het doen van familiemediations. Deze voorwaarden zijn in een werkgroep van de Raad voor de Rechtsbijstand, Rechtspraak, mediatorsverenigingen, advocatuur en NMI tot stand gekomen.

VVD plan voor de wettelijke verankering van mediation
Ard van der Steur (VVD) heeft in de pers een initiatiefnota voor mediation gepubliceerd. Het VVD plan ziet op de wettelijke verankering van mediation in Nederland.

Mediationmarkt vanuit economisch persepectief (SEO november 2011)
Prof. dr. Barbara Baarsma deed ten behoeve van het Mediationcongres 2011 onderzoek naar de Mediationmarkt. Haar presentatie op het congres is beschikbaar gesteld voor belangstellenden.

Onderzoek “De stand van mediation’ (marktonderzoek Stratus 2011)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van NMI. Stratus deed ten behoeve van het Mediationcongres 2011 onderzoek naar de groei van de mediationmarkt.

Onderzoek ‘De stand van mediation’ (Stratus, 2010)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het NMI. Stratus deed onderzoek naar de activiteiten van de NMI mediator en naar de bekendheid van mediation in de markt. Het NMI persbericht kunt u hier bekijken.

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten, oktober 2011
Eind oktober 2010 is de rechtbank A’dam in samenwerking met het Openbaar Minsiterie aldaar de pilot ‘Mediation naast strafrecht’ gestart. Onderzoeker dr. Suzan Verberk beschrijft het proces en de effecten van mediation naast strafrecht.

Innovatieagenda Rechtsbestel, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 31 oktober 2011

In 2014 dient geschiloplossing voor de burger merkbaar beter te verlopen. Om die reden geeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een forse impuls aan vernieuwing van geschiloplossing. De minister komt in 2012 met maatregelen die mediation bevorderen. Deze maatregelen maken deel uit van de innovatieagenda die minister Opstelten in oktober 2011 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

The cost of Non ADR – surveying and showing the actual costs of Intra-Community Commercial Litigation
Onderzoek van ADRcenter in samenwerking met European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises – UEAPME en European Company Lawyers Association (funded by EU)

“Mediator, professie in ontwikkeling”, augustus 2009
Rapportage commissie kwaliteit, Nederlands Mediation Instituut

Ethische Dilemma’s Mediation Naast Rechtspraak, juli 2008
Rapportage (incl. conclusies en aanbevelingen) van Landelijk bureau Mediation Naast Rechtspraak welke ethische of andere dilemma’s zich voordoen het kader van mediation naast rechtspraak.

Handreiking mediation: ‘een luisterend oor’, 23 april 2008
Staatssecretaris Ank Bijleveld (BZK) presenteert op de conferentie Kwaliteitshandvesten in Rotterdam de handreiking ‘Een luisterend oor’. Naast een kosten-batenanalyse bevat deze handreiking een stappenplan waarmee overheidsorganisaties zelf aan de slag kunnen met het inzetten van mediationvaardigheden.

Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation,
30 november 2007

Dit onderzoek is uitgevoerd door GemeenteMediation en SGBO.  

Mediation en het rechtsbestel 29 528, 26 april 2007
Brief van de minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Mediation en het rechtsbestel 29 528, 19 april 2004
Brief van de minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Ruimte voor Mediation, 2003
Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd en heeft ten doel na te gaan of, en onder welke condities, mediation in de Nederlandse context een effectief en efficiënt alternatief is voor de gerechtelijke geschillenbeslechting.

Mediation in de Justitiele Infrastructuur, 2003
Justitiele verkenningen

Mediation naast Rechtspraak, 2002
Justitiele verkenningen

 bron http://www.nmi-mediation.nl/over_mediation/bibliotheek/rapporten_verslagen_en_brieven.php