Mediation mediator quickmediator

Mediation

19-02-2013

Wat is mediation? Is het verschil met een goed gesprek met iemand? Is het soft? Ben ik soft als ik aan mediation begin? Mediation is een ruim begrip waar iedereen een idee van heeft. Wat kan mediation voor u betekenen? Wat kunt u zelf al doen en waar heeft u een mediator voor nodig? Veel vragen, waar veel antwoorden op te geven zijn. Wellicht dat dit perspectief u helpt.

Mediation
Mediation is een term die door verschillende mensen, verschillend wordt gebruikt. Zo zegt het NMI: Wat is mediation? Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Er bestaan veel definities, maar vaak zijn de belangrijkste elementen hetzelfde. Partijen lossen zelf hun probleem op; er is sprake van een conflict; de mediator is een onafhankelijke derde. Daarnaast zijn er veel randvoorwaarden, zoals geheimhouding, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid.

Bijklank
Mediation heeft voor velen een bijklank van soft. Misschien komt dit omdat mediation vooral bekend is geworden door echtscheidingen. Aangezien partijen zelf de voortgang en afspraken in de hand hebben, is het proces zo soft als zij zelf zijn. Als u niet soft bent, hoeft mediation dat ook niet te zijn. De mediator begeleidt het proces. Hij helpt partijen samen die oplossing te bereiken. Op een goede en effectieve manier.

Dat doe ik al!
Vaak hoor je: “Is dat mediation? Dat doe ik al jaren! Het is gewoon een goed gesprek hebben met iemand.” Gelukkig zijn veel kwesties op te lossen met een goed gesprek. Door de communicatie open te houden met de wederpartij zijn veel mensen goed in staat om hun conflict op te lossen. Als het conflict escaleert, lukt dat niet altijd. Dan kan mediation een goed alternatief zijn.

Onafhankelijke derde
Het inschakelen van een mediator voor mediation kan heel bevrijdend werken. Als je begint, weet je dat ook de wederpartij graag in goed overleg aan een oplossing wil werken. Een onafhankelijke derde kijkt bij een mediation met een verse blik naar de situatie. Situaties waarvan partijen niet eens meer weten hoe ze er terecht zijn gekomen, worden in een groter plaatje geplaatst. Wat is echt belangrijk?

Graag de hulp van een onafhankelijke mediator om uw gesprek te voeren?
bron mediator.nl