Run op mediators van Quickmediator

Run op mediators bron telegraaf

AMSTERDAM – Steeds vaker worden zogenoemde Quick mediators ingezet door mensen die een conflict hebben om tot een oplossing te komen. Dat gebeurt bij conflicten in de familie, echtscheidingen, arbeidsgeschillen, zakelijke geschillen, problemen met de overheid en buurtruzies.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal zaken waarbij de probleemoplossers werden ingezet ruim verdubbeld van 20.000 naar 45.000. Dat blijkt uit onderzoek.
De Quick mediator, een onafhankelijke derde die helpt bij het oplossen van een geschil, werd vorig jaar in een derde van de zaken ingeschakeld bij familieconflicten. Bij bijna 30 procent ging het om een arbeidsgeschil. Zakelijke geschillen, problemen met de overheid en buurtruzies zijn de overige categorieën waarbij bemiddeling vaak nodig is.
Zogeheten mediators zagen hun omzet uit bemiddeling in de afgelopen vijf jaar verdubbelen, aldus het QMFN, Quickmediator franchise Nederland bv.
Negentig procent van de mensen die gebruik maken van mediation, zou dat bij een volgend conflict weer doen.