Mediator en advocaat zijn geen concurrenten

Mediators en advocaten worden wel eens tegenover elkaar gezet als elkaars concurrenten. En alhoewel beide beroepsgroepen in dezelfde markt van conflicten werkzaam zijn, zijn zij eigenlijk geen concurrenten en kun je beter zeggen dat zij elkaar aanvullen. Zij raken elkaar bij het schikken, waarbij advocaten schikken namens cliënten, terwijl mediators cliënten begeleiden bij het zelf tot een oplossing komen.

Het zijn andere wegen die vaak leiden tot andere oplossingen. Beide beroepsgroepen hebben bestaansrecht. De grootste verschillen tussen de werkwijze van mediators en advocaten zijn de volgende. De mediator voert overleg met partijen onder begeleiding, de afspraken worden onder begeleiding gemaakt, partijen hebben rechtstreekse communicatie met elkaar, er is zowel juridische als emotionele ondersteuning, het voortraject is vaak langer en het juridische traject kort. Bij inschakeling van de (eigen) advocaat wordt er geen overleg tussen partijen gevoerd, maak je als partijen zelf geen afspraken, gaat de communicatie via de advocaat, is er juridische ondersteuning en gaat het om lange juridische trajecten.
Zeer algemeen gezegd kies je voor een advocaat als het je uitsluitend om een juridische oplossing gaat en kies je voor een mediator als je niet alleen de juridische kant maar ook de emotionele kant belangrijk vindt. Soms werken mediators samen.

Samenwerking
Ik herinner mij een recent voorbeeld daarvan. In een taaie zaak die ik via de rechter kreeg door verwezen stonden partijen behoorlijk tegenover elkaar. Het ging om twee ex-partners waarvan de vrouw de kinderen niet meer aan de man wilde mee geven voor de omgang van de kinderen met de man omdat zij de thuissituatie van de man voor de kinderen vanuit hygiënisch oogpunt onacceptabel vond. De vrouw beriep zich steeds op haar advocaat die bewijs zou hebben dat de man zijn woning vervuilde.

Bewijs en tegenbewijs
De man beriep zich eveneens op zijn advocaat en gaf aan dat die het tegenbewijs had en dat naar de rechter zou sturen als de mediation niet zou slagen. Ik heb vervolgens voorgesteld dat de advocaten aan de mediationgesprekken zouden deel nemen. Dat vonden zowel de man als de vrouw een goed idee en de advocaten kwamen het volgende mediationgesprek mee. De aanwezigheid van beide advocaten hadden een positieve invloed op het verdere verloop van de mediation. De mediation werd positief afgerond en de kinderen konden weer met instemming van beide ouders omgang hebben met hun vader.

bron Bert Bout, NMI registermediator.

www.quickmediator.nl