De betekenis van mediation mediator Quickmediator

Mediaton is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokkenen aanvaardbaar is. Vaak zien zij deze echter niet, omdat zij te diep in het conflict betrokken zijn. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt partijen dat resultaat bereiken, waarmee een ieder tevreden is.
Het verschil tussen mediation en een juridisch proces is dat betrokkenen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en daardoor zichzelf en hun relatie tot de ander niet onnodig nog meer beschadigen.

Geen duur geld- en energieverslindend juridisch steekspel, vergezeld door stress, verdriet en een gevoel van machteloosheid, maar een weloverwogen traject dat leidt tot wederzijds begrip en respect voor elkaars belangen.

Mediation is absoluut niet voor iedereen geschikt!

Er is durf voor nodig om je eigen aandeel in het conflict onder ogen te zien. Je moet de wil hebben om je in te zetten het conflict van tafel te krijgen. Mediation vereist het dat je oog hebt voor het belang van de ander en hem of haar daarin respecteert. Bovendien is geheimhouding over hetgeen je met elkaar in vertrouwelijkheid bespreekt een voorwaarde, tenzij je anders overeenkomt.

Conflictsituaties die zich voor mediation lenen zijn:

Echtscheiding & ouderschapsplan
Geschillen met overheden
Arbeidsgeschillen
Zakelijke geschillen
Vrijwel alle conflicten in het onderwijs
Geschillen in de gezondheidszorg
Buurtbemiddeling & burengeschillen
Slachtoffer/daderbemiddeling
Particulieren die om wat voor een reden dan ook een conflict hebben
Partijen die overwegen een juridische procedure te starten
Partijen die in afwachting zijn van een door een ander te starten juridische procedure

Voordelen mediation boven de gangbare vormen van conflictoplossing:
Mediation creëert een situatie, waar alle partijen mee kunnen leven en dat is winst en welzijn.
Mediation is twee keer zo snel als advocatenonderhandelingen en zes keer zo snel als procederen.
Mediation is twee keer zo goedkoop als een schikking met behulp van advocaten en tien keer zo goedkoop als procederen.
Mediation heeft een slaagkans van 75%, schikkingsonderhandelingen met een bevredigend resultaat liggen op ongeveer 40%.
Een rechterlijke beslissing is meestal ook niet het laatste woord.
Mediators zijn gespecialiseerd in het begeleiden van onderhandelingen.
Mediation verdeelt schade eerlijk en objectief, zonodig met hulp van in het recht gehanteerde normen.
Het is geen koehandel onder dreiging van een dure procedure en een beslissing jaren later.
De uitkomst is rechtvaardiger dan rechtspraak omdat daar meestal een alles of niets beslissing moet worden gegeven.
De mediator begeleid je bij het formuleren van afzonderlijke concrete doeleinden.
Dit biedt veel meer kans op succes dan het streven naar vage idealen, waarvan de wenselijkheid door niemand in twijfel wordt getrokken, maar waarvan de uitvoerbaarheid weer een ander hoofdstuk vormt.