Echtscheiding: wat gebeurt met de gezinswoning?

Stel: je koopt samen met je partner een gezinswoning en een paar jaar en enkele kindertjes later gaan jullie uit elkaar. Wat doen jullie met de gezinswoning? Verkopen is vaak de makkelijkste oplossing, maar daarom niet de beste. Bij een verkoop wordt eerst de resterende lening terugbetaald en daarna het resterende geld in twee verdeeld. Meestal zien we een 50/50 verdeling, zeker bij een huwelijk of een wettelijke samenwoning, ook als de afbetaling niet gelijk gebeurde.

Woning overkopen & miserietaks
Een andere oplossing is dat een partner de andere ‘uitkoopt’. Deze oplossing is echter heel wat duurder geworden in Vlaanderen, sinds de registratierechten bij een ‘uitonverdeeldheidtreding’ van 1% naar 2,5% zijn gestegen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven de registratierechten 1%.

Er is wel een fiscale gunstmaatregel bij een echtscheiding of het einde van een wettelijke samenwoning, namelijk een abattement van 50.000 euro en 20.000 per kind te laste. Is de verkoopwaarde van je woning dus 300.000 euro en heb je drie kinderen, dan moet de partner die de woning overkoopt 2,5% registratierechten betalen op 300.000 – 50.000 – 60.000 euro = 2,5% op 190.000 euro.

Wanneer een partner de woning overkoopt, moet de bank ook op de hoogte gebracht worden van het feit dat de andere partner ontlast wordt van de afbetaling van de lening.

Woning in onverdeeldheid
Een andere, meestal tijdelijke, optie is in onverdeeldheid blijven. Een van beide partners blijft in de woning wonen voor een bepaalde periode en je zet dit op papier. Op die manier krijgen partners die niet meteen in staat zijn om de andere uit te kopen wat ademruimte. De partner die in het huis blijft woning betaalt ondertussen maandelijkse huur aan de andere. In dit geval is het wel belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden.

Op die manier kan je ook de periode overbruggen tot de kinderen het huis uit zijn en dan een kleinere woning kopen.

Woning schenken?
Een vierde optie is ook om je woning aan je kinderen te schenken. Al zijn hier ook tegenargumenten: meestal gaat het om minderjarige kinderen en de ouders schenken op die manier hun vermogen weg.
Bron: Logic-Immo