Echtscheiding : Samen of Niet ?

“Samen scheiden”: □ Geschikt òf □ Ongeschikt? De (echt)scheidingsdienstverlening is de laatste jaren sterk veranderd, zowel in aard als in omvang. Het aanbod voor scheidende stellen is niet meer beperkt tot de advocatuur. Sterker nog, Quickmediator heeft al een flink marktaandeel. Is “Samen Scheiden” een hype of trend en past dit wel bij iedereen?

Sinds 1971 is het aantal echtscheidingen exponentieel gestegen, doordat de wet scheiden makkelijker maakte: van 6000 echtscheidingen per jaar in 1965 tot 34.000 in 1985! Vanaf 1985 is het jaarlijks aantal echtscheidingen gestabiliseerd. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 1993 nog slechts 15% van deze echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek plaatsvond, terwijl dit percentage in 2009 is gestegen naar 65%. Deze cijfers wekken de indruk dat (in goede harmonie) samen scheiden een trend is, maar dit beeld moet enigszins genuanceerd worden: een gemeenschappelijk verzoek kan ook tot stand komen nadat mensen na eindeloos slepende conflicten en onderhandelingen met twee adviseurs, uiteindelijk overeenstemming bereiken. Grofweg de helft van alle scheidingen betreft dus nog steeds in meerdere of mindere mate een“vechtscheiding”. Desalniettemin is te concluderen dat het een trend is dat steeds meer scheidende partners in overleg uit elkaar gaan.

Waarom “samen scheiden”?

Mensen scheiden samen als dat in hun geval vanzelfsprekend is. Soms is er simpelweg goede harmonie. Daarnaast beseft de scheidende consument steeds meer dat een “vechtscheiding” een langdurig, uitermate kostbaar en emotioneel traject is, voor zowel de partners als hun kinderen. De succesfactor bij “samen scheiden” is het vertrouwen tussen de scheidende partners, die beiden als doel moeten hebben om tot goede afspraken te komen. En hier ligt nu ook meteen de moeilijkheid. Want laten we eerlijk zijn, als partners uit elkaar gaan lopen de belangen uiteen en heeft het vertrouwen vaak al een knauw gekregen.

Wanneer werkt “samen scheiden” niet?

Bij een scheiding komen Emotie, Kinderen, Recht en Geld om de hoek kijken, waarbij de factor geld erg belangrijk is. Financiële onzekerheid leidt tot angst en boosheid. Dit is geen basis voor onderling overleg. In combinatie met het toch al geschonden vertrouwen ligt de keuze voor een eigen adviseur voor de hand, maar dit hoeft niet automatisch tot een vechtscheiding te leiden.

De vraag naar ondersteuning waarbij wij als mediator van Quickmediator de belangen van één partij vertegenwoordigen is groot. Voordeel is dat mediators van Quickmediator niet kunnen (en willen) procederen en op een toegankelijke manier communiceren wat minder ‘bedreigend’ overkomt bij de ander. Voorstellen verwoorden en onderbouwen wij helder en praktisch vanuit onze achtergrond van financieel planner. Deze werkwijze resulteert in minder ruzie wat goed is voor de kinderen en natuurlijk uw portemonnee.

Waarom scheiden met een mediator van Quickmediator?

Financiële en fiscale planning bij (echt)scheiding is een specialisme. Deze specifieke deskundigheid is de meerwaarde van Quickmediator ten opzichte van andere dienstverleners die meer globale kennis op dat gebied hebben.

Als Quickmediator richten wij ons volledig op de financiële en fiscale advisering bij (echt)scheidingen, zonder daarbij de andere elementen te verwaarlozen. Wij geven inzicht in financiële (on)mogelijkheden, wij dragen oplossingen aan en zoeken naar fiscale en financiële optimalisatie. Wij doen dit 100% onafhankelijk: de cliënt is de enige die ons betaalt.

Quickmediator is uw:

 Bemiddelaar / adviseur: als u samen wilt scheiden;
 Onderhandelaar / adviseur: als u niet wilt procederen en zich bij onderhandelingen wilt laten vertegenwoordigen door een financieel deskundige;
 Adviseur op de achtergrond: als u al in een scheidingstraject zit en behoefte heeft aan deskundig advies en/of een second opinion, zodat u daarmee verder kunt.

Meer weten? www.quickmediator.nl