Verkoop woning na scheiding? Waarde telt bij WOZ-bepaling

De stelling van een heffingsambtenaar dat verkoopgegevens van woningen die in het kader van de afwikkeling van een echtscheiding of erfenis zijn verkocht niet bruikbaar zijn voor de WOZ-waardering, is niet juist. Dit oordeelt Hof Den Bosch.

De enkele omstandigheid dat een woning wegens een echtscheiding van de verkopers is verkocht, betekent volgens de rechter nog niet dat de marktprijs die bij de verkoop is gerealiseerd niet voldoet aan de normen die gelden voor de vaststelling van de WOZ-waarde. Dit is alleen anders als de heffingsambtenaar stelt en (bij betwisting) aannemelijk kan maken dat de echtscheiding een (neerwaartse) invloed heeft gehad op de prijsvorming. In deze zaak, waarin de WOZ-waarde van een woning werd betwist, had de heffingsambtenaar alleen geconstateerd dat de verkopers in een echtscheiding waren verwikkeld. Het hof nam die desbetreffende woning dan ook gewoon mee in zijn oordeel over de waarde van de woning van belanghebbende.
Meer informatie: Gerechtshof Den Bosch, 18 januari 2013 (gepubliceerd 21 maart 2013), LJN: BZ5027

scheiding mediation mediator quickmediator www.quickmediator.nl