Werkgever dwingen tot mediation?

‘Ik heb een arbeidsconflict en wil mijn werkgever dwingen om mee te werken aan mediation. Hoe kan ik dit via de rechter regelen?’

Antwoord:

Je kunt je werkgever helaas niet dwingen om aan mediation mee te werken. We zullen dit toelichten.

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) probeer je samen met je werkgever tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van het probleem te komen. Je kunt mediation ook zien als een alternatief voor een juridische procedure bij een rechter. Dit kan vaak veel tijd en geld besparen. Ruim de helft van de juridische problemen die met mediation worden aangepakt, krijgt een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Mediation: niet vrijblijvend
Mediation heeft twee belangrijke kenmerken. Het eerste is dat mediation niet vrijblijvend is. Zo moeten beide partijen bereid zijn om aan een oplossing te werken. Als die oplossing eenmaal bereikt is, dienen beide partijen zich aan de gemaakte afspraken te houden. Deze afspraken worden daarom ook schriftelijk vastgelegd in een afdwingbare overeenkomst.

Mediation is vrijwillig
Het tweede uitgangspunt van mediation is dat die uitsluitend kan plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. Een rechterlijk bevel aan een werkgever om mediation te laten plaatsvinden of voort te zetten, verhoudt zich niet met dit uitgangspunt. Er is dan ook geen juridische basis om wie dan ook tot medewerking aan mediation te dwingen.

Wil je meer weten over je rechten en plichten als werknemer, neem dan contact op met één van onze mediators van Quickmediator.