Mediation: de oplossing in eigen hand

Wat zou u vinden van mediation? Als iemand een conflict heeft met een andere partij stelt de mediator van Quickmediator deze vraag geregeld aan zijn/haar cliënten. En vaak krijgt de mediator van Quickmediator een afwijzend antwoord: ‘Ik wil geen softe en zweverige aanpak, maar een zakelijke benadering.’ De meeste mensen kennen alleen nog maar de gang naar de rechter om een conflict op te lossen. Mediation, het oplossen van een conflict door partijen zelf zonder tussenkomst van de rechter, is relatief onbekend. Het wordt eerder geassocieerd met meditatie dan met een alternatieve manier om een geschil op te lossen.

Gelijk hebben en krijgen

Gelijk hebben staat niet altijd gelijk aan gelijk krijgen. Dat wordt pas duidelijk als de rechter uitspraak doet. Maar zo’n juridische uitspraak hoeft niet de oplossing te zijn voor het echte conflict. Bovendien komt vaak aan de aanvankelijk goede relatie met de andere partij een eind door het voeren van een juridische procedure. En dan is procederen ook nog eens een zeer tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Helemaal als partijen niet voor rechtsbijstand verzekerd zijn.

Bij mediation gaat het om de wederzijdse belangen achter de standpunten. Waar is het beide partijen werkelijk om te doen? Hierbij komen niet enkel de feiten aan bod, zoals in een juridische procedure, maar ook de communicatie. Het komt immers bijna altijd door een verstoring in de communicatie dat mensen in een conflict tegenover elkaar komen te staan.

In eigen hand

Onder begeleiding van een deskundige en onafhankelijke derde, de mediator van Quickmediator, gaan zij op zoek naar een oplossing voor hun conflict. Zo hebben zij de oplossing in eigen hand en laten dat niet over aan een derde zoals een rechter. Een juridische procedure kan jaren duren, terwijl een gemiddelde mediation na een paar maanden of zelfs in gemiddeld 6-10 uur is afgewikkeld. Het betekent natuurlijk een forse besparing van proceskosten en kosten voor rechtshulp. Omdat bij mediation de kern van het probleem aan de orde komt, zorgt dit voor een oplossing van het échte conflict. De oplossing is daarmee ook duurzamer en houdbaarder dan een door de rechter opgelegde oplossing. De relatie met de andere partij wordt bovendien niet onnodig beschadigd, maar juist verbeterd of zorgvuldig beëindigd.

Met andere bril

Mediation is dus allesbehalve een geitenwollensokkenaanpak. Het is een efficiënte manier om tot een oplossing van een conflict te komen. Toch ziet de mediator van Quickmediator ook wel overeenkomsten met meditatie. Net als meditatie brengt mediation verdieping en vergroot het je keuzemogelijkheden. Zoals Albert Einstein al zei: ‘Een probleem kun je niet oplossen met dezelfde denkwijze die het probleem creëerde.’ Mediation leert u om met een andere bril naar het conflict te kijken en geeft u keuzemogelijkheden!