Mediator mediation met Quickmediator op tv 7 april RTL4 14.20

Mediator mediation met Quickmediator op tv RTL4 14.20

http://www.lifestylexperience.tv/

Quickmediator groeit gestaag door, dit komt mede door de vele aanvragen voor mediation bij de mediators van Quickmediator. Bedrijven en particulieren kiezen steeds vaker voor mediation alvorens ze gaan procederen. Samen met de mediator van Quickmediator proberen ze de zaak op te lossen met elkaar.
Mediation is een vorm van bemiddeling, de mediator van Quickmediator heeft een stevige achtergrond qua opleiding, kennis en ervaring. Alle mediators van Quickmediator zijn QM-geregistreerd.

Bij een echtscheiding moet er een convenant en een ouderschapsplan opgesteld worden, de mediator van Quickmediator stelt deze samen op met de partners. Vaak zijn er discussies over de verdeling van de boedel, de mediator van Quickmediator kan daarin bemiddelen om partijen tot inzicht te bekeren.

In Amerika en bijvoorbeeld België is het al verplicht om eerst zien te scheiden met mediation, lukt dat niet dan kunnen partijen gaan procederen, wat niet alleen veel stress oplevert maar ook veel tijden geld kost.

In het TV programma LifeXperience is er een item over gezin, hierin komt ook aandacht voor echtscheiding via mediation. Uiteraard kan de mediator van Quickmediator ook alle andere familieconflicten oplossen.