Omgangsregeling met hond bij Echtscheiding

Omgangsregeling met hond bij Echtscheiding 

In dit bericht draait het om de volgende zaak. Een man en een vrouw hebben samengewoond gedurende een aantal jaar. Bij hen woonde in die tijd ook de hond van de vrouw, Foxy. Toen de vrouw de man verliet bleef de hond achter bij de man.

De echtscheiding verliep niet gemakkelijk. Uiteindelijk hebben de man en vrouw een document getekend met de titel ‘omgangsregeling Foxy’. Daarin was bepaald dat de hond om de 7 dagen van huis zou wisselen, 7 dagen bij de vrouw, 7 dagen bij de man enzovoort.

De vrouw begon vervolgens aan ‘haar’ 7 dagen maar besloot zich niet te houden aan de omgangsregeling. Daarna wil de man ‘met de sterke arm van politie en justitie’ de vrouw dwingen tot het nakomen van de overeenkomst.

De rechtbank overweegt, kort samengevat, als volgt.

Vooropgesteld dient te worden dat de hond een roerende zaak is, en dat deze eigendom is van de vrouw. Het gaat dus om de beoordeling van het recht van een eigenaar om met uitsluiting van een ieder vrij van een zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen. De overeenkomst die de man en vrouw hebben gesloten kan worden gekwalificeerd als een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dergelijke overeenkomsten kunnen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid worden opgezegd. De vrouw mag hier de overeenkomst opzeggen omdat de uivoering ervan binnen afzienbare tijd tot problemen zal leiden. Het is waarschijnlijk dat er problemen gaan ontstaan omdat de man en vrouw de echtscheiding en de gevolgen daarvan nog niet hebben verwerkt, dat zij wrok jegens elkaar koesteren en dat daardoor de communicatie tussen het slecht verloopt. Daarbij komt dat ook de man de hond als zijn hond beschouwd wat ook gemakkelijk tot problemen kan leiden.

De vrouw mocht aldus de ‘omgangsregeling’ opzeggen omdat dit in feite een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft, waarna zij weer met uitsluiting van een ieder vrij gebruik mocht maken van haar eigendom, de hond.

Heeft u een vragen omtrent echtscheiding en/of omgangsregeling zijn onze gespecialiseerde advocaten u graag van dienst. U kunt daarvoor vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Een eerste gesprek is kosteloos.

Bron: www.rechtspraak.nl (LJN BW3966)

mediator mediation www.quickmediator.nl