Tiesja Niehorster blij met nieuw wetsvoorstel

DSC09073Tiesja Niehorster Quickmediator in Zuid-Holland is blij met het nieuwe wetsvoorstel. 

Ik heb regelmatig klanten die geen kinderen hebben en samen met mij hun echtscheiding willen regelen. Dit om latere onvrede te voorkomen. Nu moet men na de mediation, eerst nog weer bij een advocaat op gesprek, terwijl alles al is beklonken en dan weer naar de rechter, terwijl ze het al eens zijn!

Dus deze wetswijziging is fantastisch nieuws voor echtparen zonder kinderen. Hopende dat dit straks ook mogelijk is voor echtparen met kinderen. Een mediator is voldoende om er samen uit te komen. Rechtszaken veroorzaken ook vechtscheidingen, met alle nare gevolgen van dien!

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de  echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.

Echtparen die willen scheiden zullen daarvoor straks een verzoek kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.  De echtscheiding kan niet eerder dan veertien dagen nadat het verzoek is ingediend, worden uitgesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet namelijk eerst nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden, daarna kunnen zij een afspraak maken om in persoon naar het gemeentehuis te komen. Dit is nodig om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te vernemen dat zij allebei willen scheiden. De ambtenaar kan dan de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/09/05/kabinet-maakt-scheiden-zonder-rechter-mogelijk.html