Burn out en mediation, mediator van Quickmediator

Burn out en mediation

13-03-2013

Teveel taken, geen ruimte hebben voor rust of een drukke periode die al 2 jaar duurt? Het lichaam kan een hoop aan, maar zal op een bepaald moment zijn grenzen aangeven. Te lang over die grenzen leidt tot burn out. Als hier een conflict op het werk ontstaat, kan mediation een goede weg naar een oplossing zijn. Er is wel een aantal punten om over na te denken.

 

Burn out

Van een burn out is sprake als mensen eigenlijk nergens meer energie voor hebben en alles moeite kost. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een langdurige periode van stress op het werk. Als een werknemer burn out is, neemt de kans op conflicten toe. Frustratie van beide zijden, maar ook onbekendheid maakt dat irritaties snel uitgroeien tot meer.

Mediation

Indien een conflict ontstaat terwijl het een werknemer overloopt, is mediation in beginsel een goede keuze. Hierdoor kunnen alle belangen meegenomen worden in een beslissing en kan een oplossing op maat worden afgesproken. Er is echter ook een aantal aandachtspunten om bij stil te staan. Om te zorgen dat de gemaakte afspraken ook op lange termijn werkbaar blijven.

Bewuste keuzen

Een van de aandachtspunten is de vraag of iemand die burn out is, wel een bewuste keuze kan maken. Wordt een voorstel aanvaard omdat iemand het met het voorstel eens is en wordt deze bewust aanvaard? Of wil iemand gewoon even rust en zegt hij tegen ieder voorstel “ja”. Als hier niet bij stil wordt gestaan, bestaat het risico dat partijen op de overeenkomst terug willen komen, omdat deze niet op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.

Hulp

Indien een burn out werknemer een belangrijke beslissing moet maken, is het essentieel dat hij bij die keuze ondersteund wordt. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn, een jurist of een coach.

Bron: mediator.nl